Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Do dzisiaj w całej Polsce pozostało wiele obiektów ozdobionych herbem „Ślepowron”, które są świadectwem działalności rodu Korwin Krasińskich. Wśród nich ważną rolę odgrywają kościoły fundowane czy wspierane przez Krasińskich (m.in. Opinogóra, Węgrów, Krasne, Pałuki). Pragnąc pokazać wkład Krasińskich w budowanie i rozwój kościołów, w 2015 r. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zainicjowało cykl „Chrześcijańskich Dni Kultury w kościołach fundacji Krasińskich”. Wydarzenie miało miejsce trzykrotnie. Swoistym podsumowaniem kolejnych edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej jest planowane Sympozjum Ekumeniczne łączone z Ogólnopolską Konferencją Naukową "Jedność w różnorodności". Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do również rozpowszechnienia idei ekumenizmu, wpisując się też w obchody 500-lecia Reformacji, które miały miejsce w ubiegłym roku. Współpracują z nami Kościoły chrześcijańskie: Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Kościół Starokatolicki Mariawitów.
Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jan Cieślar oraz Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Marek Babi.

Sympozjum rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 11.00 w Węgrowskim Ośrodku Kultury (ul. Adama Mickiewicza 4A, Węgrów). Program przedstawia się następująco:

Sympozjum Ekumeniczne – sala widowiskowa WOK:
Moderator panelu: ks. kan. dr Romuald Kosk
• ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło (UKSW) „Kościoły chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie”
• mgr Wojciech Jerzy Górczyk (MR) „Krasińscy wobec innowierców”
• ks. mgr Paweł Szwedo (KE-A) „Kościół Ewangelicko-Augsburski. Dzień dzisiejszy i perspektywy”
• kapł. Jarosław Maria Jan Opala (KSM) „Kościół Starokatolicki Mariawitów. Dzień dzisiejszy i perspektywy”
• dr Marek Sobisz (UKSW) „Wielokulturowość Węgrowa – perspektywa historyczna a współczesność”


Ogólnopolska Konferencja Naukowa – sala konferencyjna WOK
Moderator panelu: ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW)
• ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński (KUL) „Komunia jako wzorcowa realizacja zasady jedności w różnorodności – refleksja wobec kontekstu historii i teraźniejszości Węgrowa”
• ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (UKSW) „Karl Rahner o jedności Kościoła: Węgrów jako kulturowo-religijny punkt odniesienia dla tej refleksji”
• ks. prof. dr hab. Witold Kawecki (UKSW) „Czy istnieje konflikt między tożsamością kulturową a dialogiem kultur?”
• ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (UPH) „Kultura pogranicza - pogranicze kultur: na przykładzie relacji Polska – Ukraina”
• ks. dr hab. Sławomir Bylina (USz) „Różnorodność polityczna a próba jedności religijno-kulturowej na przykładzie konfliktu bałkańskiego”
• ks. dr hab. Rafał Bednarczyk (UKSW)
• ks. dr hab. Norbert Mojżyn, (UKSW) „Jedność Kościoła versus różnorodność wyznań. Kontrreformacyjny wydźwięk węgrowskich malowideł Michelangelo Palloniego”
• ks. dr Jacek Połowianiuk (PW) „Prawne podstawy funkcjonowania mniejszości narodowych w RP”
• ks. dr Mariusz Boguszewski (UKSW) – „Realizowanie projektów pomocowych jako przykład współdziałania kościołów chrześcijańskich”

O godzinie 15.00 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w Kościele św. Antoniego z Padwy i św. Piotra z Alkantary w Węgrowie.

 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line