Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka

Wręczenie nagrody

 Wręczenie
statuetki Zygmunta
Piotrowi Wittowi

10 września 2017 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze miało miejsce uroczyste wręczenie statuetki Zygmunta Piotrowi Wittowi za wieloletnią współpracę i wspieranie idei ochrony dziedzictwa rodu Krasińskich.


Piotr Witt (ur. 27.04.1939 r.) to pisarz, historyk, eseista i dziennikarz. Za swoje najważniejsze dokonania komentatora Radia Wolna Europa uważa: uratowanie od eksmisji z pałacyku na Konwiktorskiej Biblioteki Instytutu Ociemniałych w Warszawie; we współpracy z dr. Markiem Kwiatkowskim wybawienie od rozbiórki kamienicy architekta Schyllera w Alei Szucha w Warszawie. W 1974 roku, dzięki jego esejowi w „Sztuce”, Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska, odkrywczynie polskiego El Greco, otrzymały stypendium naukowe na wyjazd do Hiszpanii. W latach 1980-1981 w cyklu programów nadawanych w telewizji warszawskiej nadał krajowy rozgłos odkryciu trzech karet Sobieskich przerobionych na ambonę w kościele w Radaczu przez dr Teresą Żórawską, kustosza z Łańcuta i wpłynął na akcję ich rekonstrukcji. Jako pierwszy zaprezentował w telewizji Panoramę Racławicką oraz napisał o niej artykuł, który ukazał się w „Przekroju”. Odkrył jedyny wiarygodny portret Tadeusza Kościuszki oraz zidentyfikował jako ceremonialny kostium masoński strój Stanisława Augusta w słynnym portrecie Elizabeth Vigée – Lebrun nazywany uprzednio „strojem Henryka IV”. Piotr Witt przeprowadził badania historyczne i napisał po francusku pierwszą monografię ambasady polskiej w Paryżu Hôtel de Monaco – Ambassade de Pologne. Prowadził badania nad życiem i twórczością Fryderyka Chopina obalając na podstawie odkrytych dokumentów fałszywe przekonania i dokonując prawidłowej rekonstrukcji wydarzeń. Jego książka Przedpiekle sławy. Rzecz o Chopinie wydana w 2010 roku, uzyskała entuzjastyczne recenzje i doczekała się drugiego wydania w roku 2015. Piotr Witt wygłaszał również odczyty, głównie w języku francuskim, które propagują polską kulturę i historię w ważnych centrach paryskich i innych. W Polsce wygłosił odczyty między innymi w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w Bibliotece na Koszykowej, na Wydziale Historii UW, w Bibliotece w Józefowie, w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki. Pierwsze artykuły autorstwa Piotra Witta ukazały się we „Współczesności” i w „Kierunkach”, gdy miał zaledwie siedemnaście lat. Pisał opowiadania, wiersze, dokonywał przekładów twórczości poetów amerykańskich polskiego pochodzenia. Pisał zarówno pod własnym nazwiskiem jak i pod pseudonimami. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od roku 1974 aż do zamknięcia pisma w stanie wojennym, redagował dział sztuki dawnej w czasopiśmie artystycznym „Sztuka”. Publikował także w „Przekroju”, „Perspektywach”, „Kulturze” warszawskiej. Udzielał się w programach kulturalnych przygotowywanych przez telewizję polską. W roku 1982 wyemigrował do Paryża, a w roku 1988 otrzymał obywatelstwo francuskie w trybie przyspieszonym dzięki przedwojennym odznaczeniom Ojca. Nawiązał współpracę z paryskim „Kontaktem”, „Kulturą” Giedroycia i dziennikiem „Związkowiec” w Toronto. Od połowy lat 80. aż do zamknięcia rozgłośni był komentatorem Radia Wolna Europa. W jego biografii należy odnotować zarówno książki, około 3000 komentarzy, około 50 esejów poświęconych sztuce i historii oraz wiele artykułów, emisji, programów. Piotr Witt stale współpracuje z „Głosem Katolickim” w Paryżu, z pismami „Ruch Muzyczny” i „Twoja Muza” w Warszawie. Dobrowolnie prowadzi również stałą, cotygodniową kronikę paryską w warszawskim Radiu Wnet.

opublikowano: 25.09.2017

Galeria

Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line