Dla zwiedzających

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Ceny biletów i opłaty dodatkowe


Ceny biletów wstępu do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynoszą:
- bilet normalny - 10 zł
- bilet ulgowy – 
- bilet do podziemi grobowych - 3 zł

Ceny biletów wstępu rodzinnych weekendowe (od piątku do niedzieli):
- 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (w wieku 7 - 16 lat) - 25 zł
- 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w wieku 7 - 16 lat) - 30 zł
- 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (w wieku 7 - 16 lat) - 35 zł
(każdemu następnemu członkowi rodziny przysługuje bilet ulgowy).

Ceny biletów wstępu na koncerty w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynoszą:
- w każdą drugą niedzielę miesiąca - 15 zł
- w każdą czwartą sobotę miesiąca - od 20 zł do 40 zł.

Za oprowadzanie grup przez przewodnika muzealnego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pobiera następujące opłaty:
- 40 zł od grupy zorganizowanej (powyżej 20 osób),
- 3 zł/os. dla turystów indywidualnych.

 
Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje:
- ulga w wysokości 50%, która dotyczy biletów wstępu (bilety pojedyncze, za wyjątkiem biletów weekendowych rodzinnych),
- ulga nie dotyczy biletów wstępu do podziemi grobowych, opłat za usługę przewodnicką, biletów wstępu na koncerty, usług w obiektach gastronomicznych. Oprowadzanie turystów indywidualnych przez przewodnika odbywa się w następujących godzinach:
1 maja - 30 września: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
1 października - 30 kwietnia: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00.

Oprowadzanie przez przewodnika muzealnego grup zorganizowanych odbywa się w godzinach ustalonych podczas dokonania wcześniejszej rezerwacji.

Godziny zwiedzania Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i podziemi grobowych:
1 maja - 30 września: wtorek - piątek 11.30, 13.30, 16.00,
                                  sobota - niedziela: 14.00, 15.00, 16.00

1 października - 30 kwietnia: wtorek - piątek 9.00, 11.00, 15.00
                                             sobota - niedziela: 14.00, 15.00


Opłata za lekcję muzealną przeprowadzoną w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (trwającą do 60 min.) wynosi 40 zł od grupy zorganizowanej (maksymalnie 25 osób). Lekcje odbywają się od wtorku do piątku po wcześniejszej rezerwacji. Tematy lekcji dostępne są na stronie internetowej Muzeum.


Koniec sprzedaży biletów, a zarazem ostatnie wejście do obiektów:
- na 1 godz. przed zamknięciem obiektów dla turystów indywidualnych
- na 1,5 godz. przed zamknięciem obiektów dla grup zorganizowanych.


Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się piątek.
W dniu, w którym wstęp do Muzeum jest nieodpłatny (piątek), bez konieczności zakupu biletu wstępu, Muzeum mogą zwiedzać wyłącznie turyści indywidualni. Korzystanie z usług przewodnickich jest odpłatne.

Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.


Opłaty dodatkowe:
- 100 zł fotografowanie w parku zabytkowym (sesje ślubne),

Fotografów obowiązuje zakaz używania lamp błyskowych i innych sztucznych źródeł światła przy wykonywaniu zdjęć w pomieszczeniach muzealnych i ekspozycyjnych.

Opłaty za wykonywanie zdjęć oraz opłaty dodatkowe należy dokonywać w kasie muzealnej (wieża neogotyckiego zameczku). 
1. Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:
uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
kombatantom.
 
2. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
dzieciom do lat 7.
 
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów powinna okazać pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
 1. legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 2. legitymacje emeryta, rencisty;
 3. legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 4. legitymacje służbowe przysługujące osobom;
 5. legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu;
 6. zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 7. legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 8. Karta Polaka;
 9. dokumenty potwierdzające wiek;
 10. inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o muzeach (Dz.U.2012.987 j.t. z późn. zm. – art. 10);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.2008.160.994).
  
 

 

 


www.muzeumromantyzmu.pl/resources/media/Zarządzenie ws ustalenia cennika biletów.pdf
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line