Dla zwiedzających

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Ceny biletów i opłaty dodatkowe

SEZON LETNI (maj - październik):

Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

- bilet normalny - 10 zł
Zwiedzanie ekspozycji w obiektach: Pałacyk, Oficyna, Dwór - możliwe bez Przewodnika. 
Ekspozycje Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

- bilet ulgowy – 8 zł
Zwiedzanie ekspozycji w obiektach: Pałacyk, Oficyna, Dwór - możliwe bez Przewodnika. 
Ekspozycje Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 


- bilet normalny na jeden wybrany obiekt– 4 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny
 wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.

- bilet ulgowy na jeden wybrany obiekt– 3 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny
 wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

- bilet ulgowy zwiedzanie Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i podziemi grobowych - 3 zł  
Wstęp za okazaniem biletu, wyłącznie w wyznaczonych godzinach w obecności przewodnika. 
Podczas Mszy św. oraz nabożeństw nie oprowadza się po Kościele i podziemiach grobowych.


Ceny biletów wstępu na koncerty w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:

- w każdą drugą niedzielę miesiąca - 15 zł
- w każdą czwartą sobotę miesiąca - od 20 zł do 40 zł.

Ceny biletów wstępu weekendowych - rodzinnych (od piątku do niedzieli):

- 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (w wieku 7 - 16 lat) - 25 zł
- 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w wieku 7 - 16 lat) - 33 zł
- 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (w wieku 7 - 16 lat) - 40 zł
(każdemu następnemu członkowi rodziny przysługuje bilet ulgowy).

- Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. Usługa oprowadzania grup lub osób indywidualnych przez przewodnika muzealnego:

- 50 zł od grupy zorganizowanej (do 30 osób):
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

- 80 zł od grupy zorganizowanej (do 50 osób)*:
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 
 * oferta nie dotyczy grup szkolnych i przedszkolnych
 
- 20 zł dla grup zorganizowanych (do 30 osób):
Jeden wybrany obiekt: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

- 30 zł od grupy zorganizowanej (do 50 osób)*.
Jeden wybrany obiekt: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 
* oferta nie dotyczy grup szkolnych i przedszkolnych

- 8 zł/os. dla turystów indywidualnych.
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

3 zł/os. dla turystów indywidualnych oprowadzanie przez przewodnika jeden wybrany obiekt:
Jeden wybrany obiekt: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 
 

Oprowadzanie przez przewodnika muzealnego odbywa się w godzinach ustalonych podczas dokonania wcześniejszej rezerwacji.

 
Zwiedzanie Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i podziemi grobowych:
EKSPOZYCJA WYŁĄCZONA ZE ZWIEDZANIA do 2 maja 2019 r.  W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYMI PRACAMI KONSERWACYJNYMI W KRYPTACH GROBOWYCH.


Lekcje Muzealne 
czas trwania: 45 – 60 minut - 40 zł od grupy zorganizowanej (maksymalnie 30 osób). 
Lekcje od wtorku do piątku po wcześniejszej rezerwacji. 
Tematy lekcji muzealnych dostępne w dziale Edukacja: http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/lekcje-muzealne

Jednodniowe Pobyty Edukacyjne:
Termin i godziny zajęć: wtorek - piątek, 10:00 – 15:00, po uzgodnieniu terminu
Maksymalna liczba uczestników w grupie: 30 osób
Koszt: 35 zł/os. w tym obiad
Plan przyjazdu i zajęć: każdorazowo uzgadniany indywidualnie z nauczycielem.
Informacje dostępne w dziale Edukacja: http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/jednodniowy-pobyt-w-muzeum 


Koniec sprzedaży biletów, a zarazem ostatnie wejście do obiektów:
- na 1 godz. przed zamknięciem obiektów dla turystów indywidualnych
- na 1,5 godz. przed zamknięciem obiektów dla grup zorganizowanych.


Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się piątek.
Muzeum nieodpłatnie mogą zwiedzać wyłącznie turyści indywidualni. Korzystanie z usług przewodnickich jest odpłatne.
Bezpłatne bilety wstępu na ekspozycje należy odebrać w kasie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (Pałacyk).


Fotografowanie w zabytkowym parku i Oficynie: 100 zł
Fotografów obowiązuje zakaz używania lamp błyskowych i innych sztucznych źródeł światła przy wykonywaniu zdjęć w pomieszczeniach muzealnych i ekspozycyjnych.
Opłaty za wykonywanie zdjęć należy dokonywać w kasie muzealnej (Pałacyk).
We pozostałych wnętrzach muzealnych nie ma możliwości wykonywania sesji zdjęciowych. 
 

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje:
- ulga w wysokości 50%, która dotyczy biletów wstępu (bilety pojedyncze, za wyjątkiem biletów weekendowych rodzinnych),
- ulga nie dotyczy biletów wstępu do podziemi grobowych, opłat za usługę przewodnicką, biletów wstępu na koncerty, usług w obiektach gastronomicznych. 

 
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje:
·         uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
·         osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
·         nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
·         osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
·         kombatantom.
 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje:
·         osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
·         pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
·         członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
·         posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
·         dzieciom do lat 7.
 
Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów powinna okazać pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający to uprawnienie wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
·         legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
·         legitymacje emeryta, rencisty;
·         legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
·         legitymacje służbowe przysługujące osobom;
·         legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu;
·         zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
·         legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
·         Karta Polaka;
·         dokumenty potwierdzające wiek;
·         inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 
Podstawa prawna:
Ustawa o muzeach (Dz.U.2018 poz.720, 1669).
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.2008.160.994).FORMY PŁATNOŚCI: 
W kasie Muzeum honorowana jest płatność kartą płatniczą (w tym za: bilety wstępu na ekspozycje i wydarzenia kuluralne, artykuły pamiątkarskie i wydawnictwa).
Karty płatnicze honorowane są także w Gościńcu Ogrodnika.
W pozostałych obiektach gastronomicznych honorowana jest płatność wyłącznie gotówką. 

 
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line