Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
 

zdjecia-zespol_muzealny_cmentarz.jpgCmentarz w Opinogórze


Zgodę na utworzenie i poświęcenie cmentarza w Opinogórze uzyskano w czerwcu 1824 r. Początkowo był to niewielki obszar na stoku wzgórza parkowego. Po krótkim czasie ten wydzielony obszar okazał się za mały na potrzeby rozrastającej się parafii i w 1859 r. powiększono go. 

Na cmentarzu grzebani byli mieszkańcy wsi należących do parafii ludzie przynależni do dworu Krasińskich oraz żołnierze z pułku Szwoleżerów Gwardii. Do najstarszych i najciekawszych grobów znajdujących się na cmentarzu należą:

- orientalny nagrobek ks. Alojzego Chiariniego (1789 – 1832) profesora języków wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim, który uczył poetę greki i języka arabskiego.
- metalowa płyta na grobie baronowej Heleny de la Haye (1768-1829) przyjaciółki matki Zygmunta i opiekunki chłopca. Po jej śmierci, inskrypcję na płycie ułożył sam poeta,
- kamienny krzyż, leżący na grobie Katarzyny Rozpędowskiej ukochanej niani Zygmunta Krasińskiego,
- kamienny obelisk Franciszka Girardot lekarza z pułku Gwardii, który podczas kampanii w 1814 r, stracił nogę i resztę życia spędził we dworze Krasińskich.
- metalowy krzyż kapitana Stanisława Dunin -Wąsowicza ( 1783-1849) adiutanta gen. Wincentego Krasińskiego po kampanii napoleońskiej zarządcy lasów w ordynacji,
-kamienna płyta z rzeźbionym krzyżem podpułkownika Tadeusza Wyleżyńskiego (1794-1844) który w czasie przeprawy, przez Berezynę stracił lewą rękę, ale wziął jeszcze udział w bitwie pod Lipskiem i jako pierwszy bitwę opisał. Pierwotnie pochowany był na cmentarzu Powązkowskim, ale gen. Krasiński przeniósł jego ciało do Opinogóry.

Warto też odszukać i zobaczyć inne stare groby. Nagrobek ks. Wiktora Mościckiego ( krewnego Prezydenta), który po wygłoszeniu patriotycznego kazania przed wybuchem powstania styczniowego został zesłany w głąb Rosji, skąd powrócił dopiero po 43 latach.

Symboliczna mogiła rodziny Petrykowskich, której członkowie ginęli na frontach II wojny światowej i w obozach koncentracyjnych.

Grób rodzinny Dziedziców, z której Piotr był ostatnim łowczym w majątku Krasińskich, jego brat Jerzy z rąk prezydenta Mościckiego otrzymał srebrną szablę, zginął w obronie Polski w 1939 roku. 

Można też odszukać groby Stanisława Krynickiego (1803-1869) wieloletniego zarządcy dóbr Krasińskich. Jana Kazimierza Trockiego (1820-1902) masztalerza, dwóch lekarzy weterynarii Mikołaja Andrackiego (1817 – 1883) i Aleksandra Krzeczkowskiego (1810-1879) oraz nadleśniczego ordynacji Jana Nowickiego (1866-1928)
Jest również kilka grobów o walorach artystycznych, które kryją prochy ludzi o nieznanych życiorysach.
Warto też zwrócić uwagę na Grób Nieznanego Żołnierza, w którym spoczywa czterech żołnierzy polskich poległych w 1939 r. w pobliżu Opinogóry. 

Cmentarz w Opinogórze jest jedną z ciekawszych nekropolii na terenie północnego Mazowsza, na której znajduje się ok. 30-stu nagrobków o wartości historycznej i artystycznej.

 

 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line