Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Do zadań Działu Technicznego należy w szczególności:

1) administrowanie obiektami i gospodarowanie majątkiem ruchomym Muzeum, prowadzenie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji;
2) czuwanie nad bezpieczeństwem obiektów i zgromadzonego w nich mienia;
3) zapewnianie terminowego przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów oraz dokonywanie w nich drobnych prac remontowych;
4) utrzymywanie właściwego pod względem bezpieczeństwa i higieny stanu pomieszczeń do pracy i pomieszczeń ogólnego użytku oraz stanu wyposażenia technicznego;
5) zapewnienie porządku na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum; 
6) zapewnienie technicznego funkcjonowania punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży;
7) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad konserwacją oraz remontami bieżącymi urządzeń i instalacji oraz naprawy mebli, sprzętu i innych elementów wyposażenia, a także usuwanie wszelkich awarii;
8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania magazynów z materiałami i sprzętem;
9) zapewnianie właściwego funkcjonowania transportu samochodowego;
10) zapewnianie obsługi technicznej przy realizacji wystaw i imprez muzealnych;
11) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych;
12) prawidłowe znakowanie środków trwałych i wyposażenia.
 

Flota samochodowa Muzeum Romantyzmu w Opinogórze:
1. Citroen Berlingo 1360 CCm - 75 KM 1.4i
rok produkcji 1999
nr rejestracyjny WPH 3484
data zakupu 28.12.1999 r.
cena zakupu 51.998,25 zł brutto
samochód służy do zaopatrzenia muzeum

2. Volkswagen Transporter T5 TDI
rok produkcji 2006
nr rejestracyjny WCI 44 KY
data zakupu 23.10.2006 r.
cena zakupu brutto 178.366,64 zł brutto
samochód przeznaczony do wyjazdów służbowych 

3. Renault Espace 1.9 dci Expression
rok produkcji 2003
nr rejestracyjny WCI 09293
data zakupu 11.04.2012 r.
cena zakupu 21.000,00 zł brutto
samochód przeznaczony do wyjazdów służbowych

4. Skoda Fabia II Kombi 1.6 16V Style
Rok produkcji 2008
Nr rej. WCI 47364 
Data zakupu: umowa darowizny pojazdu z dnia 09.06.2017 r. pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
a Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
samochód przeznaczony do wyjazdów służbowych


Kierownik Działu 
Arkadiusz Grabowski
e-mail: arek@muzeumromantyzmu.pl, arkadiusz.grabowski@muzeumromantyzmu.pl

 

 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line