Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Projekt I

Tytuł projektu:
Zwiększenie dostępności do kultury – stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy

Dzięki środkom unijnym zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odzyskuje dawny blask. Powstał nowy Zespół Gospodarczo-Folwarczny z Wozownią i Ptaszarnią – „Folwark”. W ramach rewaloryzacji parku poszerzono zgodnie z pierwotnym założeniem drogi z kostki granitowej oraz wybudowano trzy przepusty w miejscach krzyżowania się dróg ze ścieżkami. Przeniesiono elementy małej architektury (Krzyż Bolesława, kamienne stoły, wazę, fotelik Cieszkowskiego, marmurową ławeczkę Amelii) w wydzielone miejsca, zapewniając ich lepszą ekspozycję. Prace objęły także park. W nowym budynku wozowni powstała część ekspozycyjna o powierzchni ponad 177 m2. W budynku dydaktyczno – usługowym znalazła się m.in. sala dydaktyczna przeznaczona do prowadzenia lekcji muzealnych oraz letnia kawiarnia usytuowana nieopodal edukacyjnego placu zabaw dla dzieci.

3 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zespołu zabudowań folwarcznych i zrewitalizowanego parku.

 

Projekt II

Tytuł projektu:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II


Całkowita wartość projektu: 11 863 679,50 zł
Kwota dofinansowania: 8 197 067,64 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Działanie 6.2 Turystyka

Kolejny etap rozbudowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał unijną dotację na odbudowę oranżerii zlokalizowanej na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego. Wartość inwestycji wyniesie ponad 11,8 mln zł, z czego prawie 9,6 mln zł pochodzi z RPO WM. Dzięki temu już wkrótce muzeum rozszerzy swoją ofertę kulturalną. Prace budowlane  rozpoczęte w 2008 roku zakładały powstanie dwukondygnacyjnego budynku, który będzie pełnił funkcję centrum koncertowo - teatralno - ekspozycyjnego. W 2009 roku powstał budynek centralny oranżerii, wzorowany na szkicach i rysunkach odnalezionych w piwnicach zameczku. Bryła budynku nawiązuje do oficyny dworskiej, natomiast duże okna podkreślają neogotycką historię obiektu. Oranżeria posiadać ma również dwa przeszklone skrzydła boczne w nowoczesnej formie, nawiązujące do XIX wiecznej oranżerii. Na 2013 rok zaplanowana była  kontynuacja prac, która stała się możliwa dzięki pozyskanym środkom i podpisanej w dniu dzisiejszym (13.06.2013 r.) umowie. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nowoczesnego centrum kulturalnego, dającego możliwość mieszkańcom pobliskich miejscowości i  Mazowsza uczestnictwa w imprezach kulturalnych w warunkach odpowiadających wymogom współczesnego odbiorcy. Planowany obiekt będzie wyjątkowy nie tylko pod względem funkcji, ale również formy, a odtworzona w ramach rewaloryzacji zespołu parkowego fontanna, w połączeniu z otoczeniem zieleni i zabytkowego drzewostanu pozwoli na stworzenie wyjątkowego miejsca dla spacerów, odpoczynku i chociaż chwilowemu oderwaniu od szarej codzienności. To już drugi projekt realizowany przy wsparciu funduszy europejskich. Muzeum może pochwalić się zakończonym projektem pn. "Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy".

 

Projekt III

Tytuł projektu:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - rozwój kompleksowej oferty turystycznej – III etap

Całkowita wartość projektu: 629 391,00 zł
Kwota dofinansowania: 426 445,00 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Działanie: 6.2. Turystyka

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pozyskało ponad 426 tys. zł dotacji unijnej na stworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Dzięki środkom z UE rozbudowany zostanie istniejący już produkt turystyczny „Mazowiecki Ośrodek Romantyzmu Polskiego”. Przy realizacji projektu współdziałać będą Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Parafia pw. św. Zygmunta w Opinogórze, Parafia pw. św. Gotarda w Pałukach oraz Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem. W ramach projektu, produkt turystyczny „Mazowiecki Ośrodek Romantyzmu Polskiego” zostanie uzupełniony o siedem nowych składników. Powstanie m.in. strona internetowa ze zintegrowaną informacją o ofercie turystycznej. Będzie ona zawierała aktualne informacje nie tylko o produkcie, ale także o innych ofertach turystycznych z powiatu ciechanowskiego. Ponadto, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz w pobliżu zabytkowych kościołów w Opinogórze, Pałukach i Krasnym zostaną ustawione infokioski prezentujące informacje o atrakcjach turystycznych regionu. Kolejnym elementem projektu będzie przygotowanie filmów wraz z tabliczkami QR i ich udostępnienie. Będą to dwuminutowe materiały prezentujące historię, architekturę oraz warte zobaczenia elementy wybranych obiektów znajdujących się w powiecie ciechanowskim. Dodatkowo, w Muzeum Romantyzmu oraz w pobliżu zabytkowych kościołów w Opinogórze i Krasnem ustawione zostaną mapy z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi. Zawierać będą także informacje o najciekawszych propozycjach turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu. W ramach pozyskanych środków możliwe będzie także opracowanie i druk przewodników, zawierających mapę turystyczną powiatu ciechanowskiego i okolic oraz opis najatrakcyjniejszych obiektów turystycznych. Będą one dostępne u wszystkich partnerów projektu, a także u podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenie powiatu. Ważnym elementem będzie budowa ścieżki przyrodniczej w zabytkowym parku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze prezentującej zabytkowe obiekty przyrodnicze. Ponadto, przy wejściu do muzeum zostanie wybudowany parking przeznaczony dla autokarów, samochodów osobowych oraz rowerów.

 

Projekt IV

Tytuł projektu:
Zwiększenie dostępności do kultury - rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  - etap V

Całkowita wartość projektu: 1 035 660 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 702 950 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

W ramach projektu zaplanowano podjecie działań mających na celu zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego, zlokalizowanego na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Rola Muzeum jako partnera w projekcie to uczestnictwo w merytorycznym opracowaniu treści tablic służących oznakowaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Muzeum oraz uczestnictwo w opracowaniu treści informatora stanowiącego mini przewodnik po Muzeum.

Działania właściwe w ramach projektu:

- Wymiana systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zabytkowym zameczku oraz oficynie. Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru posiada wysoki poziom pod względem rozwiązań technicznych, niezawodności i komfortu obsługi. Rozwiązanie zakłada zastosowanie adresowalnego wielostanowego systemu sygnalizacji pożarowej, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i czujek dymowych oraz temperaturowych. Systemem będą objęte pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne i pokoje administracyjne, pomieszczenia wystawowe oraz piwnice i strych w obu budynkach. Na system w każdym budynku złożą się: centrala sygnalizacji pożaru, optyczne czujki dymu, czujki ciepła, ręczne ostrzegacze pożaru, gniazda czujek, sygnalizatory akustyczne wewnętrzne.

- Dokonanie remontu elewacji zabytkowego neogotyckiego zameczku. Roboty obejma naprawę tynków, sztukaterii, murów i ich malowanie.

- Oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie zespołu. Planowane do instalacji tablice będą zawierały krótki rys historyczny obiektu oraz przekserowanie na podstronę internetową Muzeum, na której znajdowały się będą bardziej szczegółowe informacje o obiekcie za pomocą linka zawartego w kodzie QR. Zaplanowano wykonanie tablic zlokalizowanych przy obiektach: zameczek, oficyna, dwór, oranżeria, domek ogrodnika, domek z podcieniem, folwark, zespół parkowy.

- Wydanie informatora – zaplanowano opracowanie i wydanie informatora stanowiącego mini przewodnik informujący o obiektach zlokalizowanych na terenie Muzeum i ich historii. Znajda się w nim opracowane w przystępny sposób teksty merytoryczne oraz mapa muzeum. Dzięki temu będzie możliwość wykorzystania ich do samodzielnego zwiedzania.

- Wdrażanie e-przewodników - zaplanowano wdrożenie do zwiedzania zameczku neogotyckiego przewodników elektronicznych, na których zostaną nagrane opisy umożliwiające samodzielne  zwiedzanie ekspozycji.

 

Projekt V

Tytuł projektu:
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  z zastosowaniem technologii audiowizualnych

Całkowita wartość projektu: 644 323,79 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 301 989,88 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Priorytet V „Gospodarka przyjazna środowisku”
Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”
RPO WM 2014-2020
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Oranżeria zlokalizowana jest w zespole pałacowo-parkowym w Opinogórze, zaś przestrzeń objęta projektem zlokalizowana jest suterenie budynku. Projekt ma na celu aranżację i przygotowanie sutereny oranżerii do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Projekt zakłada podzielenie przestrzeni na cztery oddzielne ekspozycje, podejmujące różne aspekty budynku oranżerii- jego historię i przeznaczenie, architekturę i rozwiązania techniczne, oraz prace archeologiczne dotyczące obiektu. Sala otwierająca zwiedzanie ekspozycji będzie miała za zadanie wprowadzić turystę w przestrzeń historycznej oranżerii, przełożoną na język współczesnej architektury. Za pomocą dźwięku, obrazu oraz atmosfery pomieszczenie umożliwia poznanie, czym był i czemu służył budynek. Znajdzie się w tej części makieta „historyczna”, przedstawiająca połowę budynku oranżerii, której zadaniem będzie pokazanie integracji architektury z otaczającą ją i znajdującą się wewnątrz zielenią. Odbicie makiety w lustrach pozwoli zobaczyć całość obiektu, tworząc jednocześnie efekt powiększenia pomieszczenia i nadaniu mu centralnego charakteru. Jedna ze ścian mieścić w sobie będzie stanowiska edukacyjne audio i wideo, dostępne dla zwiedzających poprzez wizjery. Będą one przedstawiały historyczne fotografie założenia parkowego, filmy informacyjne i muzykę. W jednaj z sal zaprezentowane zostanie połączenie techniki z architekturą. Będzie to przestrzeń eksponująca strukturę i rozwiązania techniczne zastosowane w oranżerii. W istniejący układ z cegieł pozyskanych na stanowisku archeologicznym, zostaną wkomponowane elementy wyjaśniające sposób funkcjonowania budynku. Konstrukcja obiektu przedstawiona zostanie za pomocą makiety montowanej na ścianie. Będzie ona przedstawiona, jako przekrój przez kluczowe elementy struktury, wraz z opisem tekstowym i dźwiękowym. Znajdzie się w tej strefie również makieta interaktywna, przedstawiająca kanały grzewcze i system rozprowadzania ciepła po obiekcie. Makieta ma być rodzajem intelektualnej zabawy, w której przekładając odpowiednie elementy, użytkownik ma na celu doprowadzenie „ogrzewania” do wyznaczonego celu. Tematem wiodącym trzeciej strefy będzie archeologia na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Opinogórze. W sali przedstawione zostaną prace przeprowadzone podczas badań nad budynkiem oranżerii. Będzie tu również ekspozycja prezentująca elementy używane w XIX wiecznej oranżerii.

Jesteśmy przekonani, że aranżacja ekspozycji w Oranżerii wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie obiektem, który uchodzi za jeden z najpiękniejszych na Mazowszu.


Projekt VI

Tytuł projektu:
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze


Całkowita wartość projektu:
1 787 340,24

Priorytet V „Gospodarka przyjazna środowisku”
Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”
RPO WM 2014-2020
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze


Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz poddanie konserwacji wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze (13 nagrobków).
W ramach działań związanych z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, modernizacją podziemi kościoła przewidziano: odwodnienie podziemi przeznaczone dla całego budynku kościoła, poddanie renowacji tynków, posadzek, drzwi, a także schodów zejściowych, naprawę mocowań istniejących okien i renowacja drzwi, konserwację płyt upamiętniających Krasińskich, konserwację marmurowych płyt, które przykrywają nisze grobowe oraz płyt odlanych z brązu (ilustrują one sceny z utworów Z. Krasińskiego), wymianę płyty upamiętniającej osobę Edwarda Krasińskiego, wykucie w marmurze nagrobka Zygmunta Krasińskiego.
W ramach projektu realizowane będą również inwestycje zapewniające bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja alarmowa, przeciwwłamaniowa i p.poż., przystosowanie zwiedzania podziemi do potrzeb osób niepełnosprawnych – schodołazy, modernizacja systemu oświetlenia sal).
Projekt przewiduje również konserwację 13 nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Zakres prac i technologia zostały określone w Programach Prac Konserwatorskich dla poszczególnych płyt nagrobkowych i dotyczą usunięcia przyczyn i skutków degradacji obiektu, przywrócenie wartości artystycznych i estetycznych zachowanie funkcji użytkowej zabytku. Konserwacja będzie posiadać charakter pełny. Działania konserwatorskie dotyczą nagrobków: Franciscusa Girardota, Aleksandra Krzeczkowskiego, Heleny z Hemmers baronowej de la Haye, Jana Kazimierza Trockiego, Jana Nowickiego, Karola Jeżewskiego, Katarzyny z Boglerów Rozpędowskiej, ks. Alojzego Ludwika Chiariniego, Mikołaja Grette, Stanisława Dunin Wąsowicza, Stanisława Krynickiego, Tadeusza Wyleżyńskiego, ks. Wiktora Mościckiego.

 

 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line