Muzeum Romantyzmu

wystawy.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Projekt I


Tytuł projektu:
Zwiększenie dostępności do kultury – stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy.

Dzięki środkom unijnym zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odzyskuje dawny blask. Powstał nowy Zespół Gospodarczo-Folwarczny z Wozownią i Ptaszarnią – „Folwark”.

W ramach rewaloryzacji parku poszerzono zgodnie z pierwotnym założeniem drogi z kostki granitowej oraz wybudowano trzy przepusty w miejscach krzyżowania się dróg ze ścieżkami.

Przeniesiono elementy małej architektury (Krzyż Bolesława, kamienne stoły, wazę, fotelik Cieszkowskiego, marmurową ławeczkę Amelii) w wydzielone miejsca, zapewniając ich lepszą ekspozycję.

Prace objeły także park.

W nowym budynku wozowni powstała część ekspozycyjna o powierzchni ponad 177 m2. W budynku dydaktyczno – usługowym znalazła się m.in. sala dydaktyczna przeznaczona do prowadzenia lekcji muzealnych oraz letnia kawiarnia usytuowana nieopodal edukacyjnego placu zabaw dla dzieci.
www.muzeumromantyzmu.pl/resources/media/projekt folwark.pdf

3 listopada 2012 r. nastąpiło uroczyste otwarcie zespołu zabudowań folwarcznych i zrewitalizowanego parku.Projekt II

Tytuł projektu: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II".
Całkowita wartość projektu: 11 863 679,50 zł
Kwota dofinansowania: 8 197 067,64 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Działanie 6.2 Turystyka


Kolejny etap rozbudowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał unijną dotację na odbudowę oranżerii zlokalizowanej na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego. Wartość inwestycji wyniesie ponad 11,8 mnl zł, z czego prawie 9,6 mln zł pochodzi z RPO WM. Dzięki temu już wkrótce muzeum rozszerzy swoją ofertę kulturalną.

Prace budowlane  rozpoczęte w 2008 roku zakładały powstanie dwukondygnacyjnego budynku,który będzie pełnił funkcję centrum koncertowo - teatralno - ekspozycyjnego. W 2009 roku powstał budynek centralny oranżerii, wzorowany na szkicach i rysunkach odnalezionych w piwnicach zameczku. Bryła budynku nawiązuje do oficyny dworskiej, natomiast duże okna podkreślają neogotycką historię obiektu. Oranżeria posiadać ma również dwa przeszklone skrzydła boczne w nowoczesnej formie, nawiązujące do XIX wiecznej oranżerii.
Na 2013 rok zaplanowana była  kontynuacja prac, która stała się możliwa dzięki pozyskanym środkom i podpisanej w dniu dzisiejszym (13.06.2013 r.) umowie. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nowoczesnego centrum kulturalnego, dającego możliwość mieszkańcom pobliskich miejscowości i  Mazowsza uczestnictwa w imprezach kulturalnych w warunkach odpowiadających wymogom współczesnego odbiorcy.
Planowany obiekt będzie wyjątkowy nie tylko pod względem funkcji, ale również formy, a odtworzona w ramach rewaloryzacji zespołu parkowego fontanna, w połączeniu z otoczeniem zieleni i zabytkowego drzewostanu pozwoli na stworzenie wyjątkowego miejsca dla spacerów, odpoczynku i chociaż chwilowemu oderwaniu od szarej codzienności.

To już drugi projekt realizowany przy wsparciu funduszy europejskich. Muzeum może pochwalić się zakończonym projektem pn. "Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy".
Projekt III

Tytuł projektu:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - rozwój kompleksowej oferty turystycznej – III etap

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Całkowita wartość projektu: 629 391,00
Kwota dofinansowania: 426 445,00
Działanie: 6.2. Turystyka

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pozyskało ponad 426 tys. zł dotacji unijnej na stworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Dzięki środkom z UE rozbudowany zostanie istniejący już produkt turystyczny „Mazowiecki Ośrodek Romantyzmu Polskiego”. Przy realizacji projektu współdziałać będą Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Parafia pw. św. Zygmunta w Opinogórze, Parafia pw. św. Gotarda
w Pałukach oraz Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem.

W ramach projektu, produkt turystyczny „Mazowiecki Ośrodek Romantyzmu Polskiego” zostanie uzupełniony o siedem nowych składników. Powstanie m.in. strona internetowa ze zintegrowaną informacją o ofercie turystycznej. Będzie ona zawierała aktualne informacje nie tylko o produkcie, ale także o innych ofertach turystycznych z powiatu ciechanowskiego. Ponadto, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz w pobliżu zabytkowych kościołów w Opinogórze, Pałukach i Krasnym zostaną ustawione infokioski prezentujące informacje o atrakcjach turystycznych regionu.

Kolejnym elementem projektu będzie przygotowanie filmów wraz z tabliczkami QR i ich udostępnienie. Będą to dwuminutowe materiały prezentujące historię, architekturę oraz warte zobaczenia elementy wybranych obiektów znajdujących się w powiecie ciechanowskim. Dodatkowo, w Muzeum Romantyzmu oraz w pobliżu zabytkowych kościołów w Opinogórze i Krasnem ustawione zostaną mapy z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi. Zawierać będą także informacje o najciekawszych propozycjach turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu.

W ramach pozyskanych środków możliwe będzie także opracowanie i druk przewodników, zawierających mapę turystyczną powiatu ciechanowskiego i okolic oraz opis najatrakcyjniejszych obiektów turystycznych. Będą one dostępne u wszystkich partnerów projektu, a także u podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenie powiatu.

Ważnym elementem będzie budowa ścieżki przyrodniczej w zabytkowym parku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze prezentującej zabytkowe obiekty przyrodnicze. Ponadto, przy wejściu do muzeum zostanie wybudowany parking przeznaczony dla autokarów, samochodów osobowych oraz rowerów.

 


Projekt IV

Tytuł projektu:
Zwiększenie dostępności do kultury - rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  - etap V

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Całkowita wartość projektu:
1.035.660 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 702.950 zł

W ramach projektu zaplanowano podjecie działań mających na celu zwiększenie dostępności do dziedzictwa kulturowego, zlokalizowanego na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Rola Muzeum jako partnera w projekcie to uczestnictwo w merytorycznym opracowaniu treści tablic służących oznakowaniu obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Muzeum oraz uczestnictwo w opracowaniu treści informatora stanowiącego mini przewodnik po Muzeum.

Działania właściwe w ramach projektu:
- Wymiana systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zabytkowym zameczku oraz oficynie. Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru posiada wysoki poziom pod względem rozwiązań technicznych, niezawodności i komfortu obsługi. Rozwiązanie zakłada zastosowanie adresowalnego wielostanowego systemu sygnalizacji pożarowej, ręcznych ostrzegaczy pożarowych i czujek dymowych oraz temperaturowych. Systemem będą objęte pomieszczenia biurowe, ciągi komunikacyjne i pokoje administracyjne, pomieszczenia wystawowe oraz piwnice i strych w obu budynkach. Na system w każdym budynku złożą się: centrala sygnalizacji pożaru, optyczne czujki dymu, czujki ciepła, ręczne ostrzegacze pożaru, , gniazda czujek, sygnalizatory akustyczne wewnętrzne.

- Dokonanie remontu elewacji zabytkowego neogotyckiego zameczku. Roboty obejma naprawę tynków, sztukaterii, murów i ich malowanie.

- Oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie zespołu. Planowane do instalacji tablice będą zawierały krótki rys historyczny obiektu oraz przekserowanie na podstronę internetową Muzeum, na której znajdowały się będą bardziej szczegółowe informacje o obiekcie za pomocą linka zawartego w kodzie QR. Zaplanowano wykonanie tablic zlokalizowanych przy obiektach: zameczek, oficyna, dwór, oranżeria, domek ogrodnika, domek z podcieniem, folwark, zespół parkowy.

- Wydanie informatora – zaplanowano opracowanie i wydanie informatora stanowiącego mini przewodnik informujący o obiektach zlokalizowanych na terenie Muzeum i ich historii. Znajda się w nim opracowane w przystępny sposób teksty merytoryczne oraz mapa muzeum. Dzięki temu będzie możliwość wykorzystania ich do samodzielnego zwiedzania.

- Wdrażanie e-przewodników - zaplanowano wdrożenie do zwiedzania zameczku neogotyckiego przewodników elektronicznych, na których zostaną nagrane opisy umożliwiające samodzielne  zwiedzanie ekspozycji
.

 

 

Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line