Edukacja

Edukacja
Wyszukiwarka

Lekcje Muzealne

Lekcje i warsztaty są doskonałym uzupełnieniem programu nauczania, wzbogacają szkolny proces dydaktyczno-wychowawczy.
Pobudzanie wrażliwości i potrzeb estetycznych jest dla nas tak samo ważne, jak przekazywana podczas zajęć wiedza. 

Lekcje muzealne:

Przedszkole i szkoła podstawowa (klasy I – III)
1. Moja pierwsza wizyta w Muzeum (połączone z wizytą na ekspozycji w Zameczku)
2. W co się bawić… Zabawy i zabawki Zygmunta Krasińskiego 
3. Laboratorium barw. O kolorach i nastrojach w malarstwie (forma warsztatowa)
4. Poznajemy obrazy: pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura, batalistyka
5. Ptaki wokół nas (możliwość odbycia lekcji przyrodniczej w terenie, możliwość organizacji warsztatów)
6. Drzewa wokół nas (możliwość odbycia lekcji przyrodniczej w terenie, możliwość organizacji warsztatów)
7. Zamki ludzi z fantazją inspirowane gotykiem (Opinogóra i Neuschwanstein) (możliwość organizacji warsztatów)
(wstrzymane do odwołania)

8. Warsztaty świąteczne (warsztaty plastyczne połączone z przybliżeniem wiedzy na temat zwyczajów świątecznych - Wielkanoc/Boże Narodzenie)
 
Szkoła podstawowa (IV – VIII)
1. Moja pierwsza wizyta w Muzeum (połączone z wizytą na ekspozycji w Zameczku)
2. W co się bawić… Zabawy i zabawki Zygmunta Krasińskiego 
3. Laboratorium barw. O kolorach i nastrojach w malarstwie (forma warsztatowa)
4. Poznajemy obrazy: pejzaż, portret, scena rodzajowa, martwa natura, batalistyka
5. Ptaki wokół nas (możliwość odbycia lekcji przyrodniczej w terenie, możliwość organizacji warsztatów)
6. Drzewa wokół nas (możliwość odbycia lekcji przyrodniczej w terenie, możliwość organizacji warsztatów)
7. Zamki ludzi z fantazją inspirowane gotykiem (Opinogóra i Neuschwanstein) (możliwość organizacji warsztatów)
(wstrzymane do odwołania)

8. Gdzie mieszkam? Opinogóra moja Mała Ojczyzna
9. Gorsety, krynoliny, surduty, cylindry… Moda XIX wieku 

Klasy VI-VIII
1. Romantyków w Polsce było wielu, jednak…
2. Zygmunt Krasiński na tle opinogórskiej ekspozycji
3. Ród Krasińskich i dzieje ordynacji opinogórskiej
4. Rzeźba w Polsce w XIX wieku
5. Malarstwo polskie XIX wieku
6. Kościoły fundacji Krasińskich (Opinogóra, Pałuki, Krasne)
7. Wojny napoleońskie 1812 - 1815
8. Zabytkowy park w Opinogórze w aspekcie przyrodniczym i historycznym
9. Zamki ludzi z fantazją inspirowane gotykiem (Opinogóra i Neuschwanstein) (możliwość organizacji warsztatów)
(wstrzymane do odwołania)

10. Warsztaty świąteczne (warsztaty plastyczne połączone z przybliżeniem wiedzy na temat zwyczajów świątecznych - Wielkanoc/Boże Narodzenie)

Szkoły ponadpodstawowe
1. Malarstwo polskie XIX wieku
2. Rzeźba w Polsce w XIX wieku
3. Romantyków było w Polsce wielu, jednak …
4. Zygmunt Krasiński na tle opinogórskiej ekspozycji
5. Romantyzm polski - wstęp do epoki (zajęcia we Dworze)
6. Ród Krasińskich i dzieje ordynacji Krasińskich w Opiongórze 
7. Kościoły fundacji Krasińskich (Opinogóra, Pałuki, Krasne)
8. Wojny napoleońskie 1812 - 1815
9. Zygmunt Krasiński - adiutant Napoleona II
10. „( … ) Kto wczoraj jakobinem był ten jutro namiestnikiem Cara” – Wincenty Krasiński – generał Napoleona i namiestnik cara
11. Gorsety, krynoliny, surduty, cylindry… Moda XIX wieku 
12. Konwenanse, splendory i pozory… Bal w XIX wieku
13. Zamki ludzi z fantazją inspirowane gotykiem (Opinogóra i Neuschwanstein) (możliwość organizacji warsztatów)
(wstrzymane do odwołania)

14. Zabytkowy park w Opinogórze w aspekcie przyrodniczym i historycznym

Czas trwania lekcji: około 45 - 60 min. (w zależności od tematu)
Cena za 1 lekcję (grupa do 30 osób): 40 zł od grupy

Dodatkowa możliwość (na zamówienie):
łączenie lekcji muzealnych z zajęciami warsztatowymi o tej samej tematyce,
Jednodniowe, tematyczne pobyty w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze łączące kilka lekcji muzealnych, w tym lekcje na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego na powietrzu.

Zajęcia prowadzone od wtorku do piątku.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację zajęć.

Kontakt
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel/ fax (+48 23) 671 70 25
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl  
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line