Zbiory

Zbiory
Wyszukiwarka

Muzeum

Zbiory Muzeum Romantyzmu w Opinogórze gromadzone są w szczególności przez działy historii i sztuki.

    W zbiorach Działu Historii znajdują się przede wszystkim dokumenty,
a także fotografie, mapy, pocztówki, książki. Eksponaty te wiążą się zarówno z dziejami Polski jak i Europy.
    Do najważniejszych i najbardziej interesujących eksponatów należą m. in. dwie fotografie, wykonane w 1859 roku, przedstawiające Zygmunta Krasińskiego na łożu śmierci. Dział Historii posiada również korespondencję poety i jego ojca gen. Wincentego Krasińskiego. Wśród książek znajdują się jedne z pierwszych wydań „Irydiona” i „Nie Boskiej Komedii”. Na uwagę zasługują również fotografie i dokumenty związane z innymi członkami rodziny Krasińskich.
    Osobną grupę eksponatów stanowią pamiątki związane z  Napoleonem I. Są to między innymi: książka z podręcznej biblioteczki cesarza, serie pocztówek prezentujących kampanie oraz bitwy okresu napoleońskiego.
Wśród pocztówek znajdują się karty prezentujące sceny z wybranych dzieł polskiej literatury romantycznej, takich jak: „Pan Tadeusz”, „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, „Kordian”. 
    Ponadto pracownicy Działu Historii uczestniczą w organizacji m. in. sesji naukowych, wystaw, współredagują publikacje przygotowywane przez Muzeum Romantyzmu.
 

 

Zbiory gromadzone przez Dział Sztuki reprezentują m. in.:

•    Malarstwo –  Portret Zygmunta Krasińskiego malowany przez jego żonę Elizę, ok. 1843;
•    Grafika -  „Scena rycerska” aut. Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, matki poety
•    Rzeźba – „Irydion” wykonana w brązie przez Henryka Kunę
•    Rzemiosło artystyczne z XIX w. - jednym z ciekawszych eksponatów jest sygnet rodowy Hrabiów Krasińskich, który pieczętował związek małżeński gen. Wincentego Krasińskiego z Marią Radziwiłłówną. Symbolicznym znakiem tego związku jest dwupolowy herb wygrawerowany w szlachetnym kamieniu, przedstawiający „Ślepowron” Krasińskich i „Trąby” Radziwiłłów. Na wewnętrznej stronie obrączki pierścienia, odczytać można napis „19 Februar 1833”. Ta data oznacza dzień, w którym Zygmunt Krasiński osiągnął pełnoletniość. Nastąpiło to w Petersburgu, gdzie poeta przebywał w związku z historyczną wizytą u cara Mikołaja I. Dojście do pełnoletniości oznaczało, że od tej chwili mógł on już dysponować majątkiem, jaki zapisała dla niego matka. Dlatego prawdopodobne jest i to, że tym właśnie w tym momencie generał Wincenty Krasiński włożył ten pierścień na palec syna.  
Poprzez postać gen. Wincentego Krasińskiego, który był twórcą 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Napoleona I nawiązujemy do epoki napoleońskiej oraz osoby samego cesarza Ze zbiorów wyodrębnić można kolekcję przedmiotów związanych z tym okresem historii. Najcenniejszym eksponatem jest skórzana teka, która według ustnych przekazów oraz zapisów w pamiętnikach i prasie rosyjskiej została zabrana z kwatery Napoleona I nad Berezyną. Przechodziła przez cztery rodziny ziemiańskie na Wołyniu (m in. Dunin Wąsowiczów).

Posiadamy elementy umundurowania, medale, pieczęcie, wyroby porcelanowe, a także liczne grafiki i obrazy, ilustrujące wydarzenia i osoby tej epoki, np.:

•    Miedzioryt kolorowany "Napoleon pod Wagram" aut. Krüger Franz, sprzed 1857 r;
•    Obraz "Kozietulski w wąwozie Somosierra", aut. Pilatti Henryk, 1855 r.
   
Prace Działu przez wiele lat skierowane były również na badanie epoki romantyzmu, stąd w zbiorach można znaleźć eksponaty ilustrujące sztukę i kulturę XIX wieku. Najliczniejszą grupą są meble z epoki oraz przedmioty wyposażenia wnętrza, prezentujące styl biedermeier oraz empire.
   
Dział posiada kartoteki do zbiorów artystycznych, można również korzystać
z komputerowej bazy danych. Poza tym pracownicy działu prowadzą działalność wystawienniczą w kraju oraz za granicą (wystawy: „Napoleon, a Polska” w Muzeum Sztuki w Symferopolu na Krymie; „Drezdeńskie przystanki Zygmunta Krasińskiego” w Muzeum J.I.Kraszewskiego w Dreźnie). Wystawa pt. „Napoleon, a Polska” została wyróżniona w konkursie „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” w kategorii „Najciekawsza wystawa zorganizowana przez placówkę muzealną na Mazowszu”

 

Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line