Opinogóra

banner_www_ogolny.jpg
Wyszukiwarka

Opinogóra

Opinogóra leży na trzech pagórkach, będących częścią Wysoczyzny Ciechanowskiej. Nazwa jej pochodzi rzekomo od nazwiska Opin. Taką wersję podał Zygmunt Krasiński w swoim młodzieńczym poemacie „Pan Trzech Pagórków”. Napisał tam, że w zamierzchłej przeszłości na opinogórskich wzgórzach osiadł krwawy książę słowiański Opin, który stąd atakował sąsiednie plemiona. Wydaje się jednak, że ten Opin był wytworem poetyckiej wyobraźni młodego Krasińskiego, ponieważ w historii nie ma bohatera o tym nazwisku. Niemniej etymologia przedstawiona przez poetę przyjęła się powszechnie, z niewielka poprawką, że Opin miał być księciem pruskim, nie słowiańskim co oznacza, że nazwa miejscowości musi być pochodzenia pruskiego.

Pradzieje Opinogóry kryje ziemia i zapewne w przyszłości będą one odczytywane przez archeologów. Rąbek tajemnicy uchylono już w 1822 r. Podczas budowy kaplicy odkopano wówczas grób szkieletowy z okresu późnorzymskiego. Przy okazji okazało się, że w tym miejscu od czterdziestu lat ludzie znajdowali urny. Było to cmentarzysko ciałopalne, a jedyny grób szkieletowy świadczył o tym, że złożono w nim osobę ważna. Generał Wincenty Krasiński wydobyte z grobu przedmioty opisał i przesłał Stanisławowi Staszicowi, jako dar dla Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.  Dziś na podstawie tego opisu archeolodzy twierdzą, że cmentarzysko pochodziło z IV wieku naszej ery i było zlokalizowane w pobliżu osady. Świadczą o tym okruchy ceramiczne zalegające na okolicznych polach, jak ślady po wytopie rudy darniowej.

Pierwsza pisana wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185 r. Wówczas to wojewoda mazowiecki Żyro, zwrócił Opinogórę klasztorowi Panien Norbertanek z Płocka. W zapisie występuje ona pod nazwą Opinogote. Natomiast w dokumentach z XV w. nazwana jest Opinogórą i dzieli się na Opinogórę Górna i Dolną. Górna należała do Borzyma, natomiast Dolna do Boleściców z Chamska, a następnie do Prawdziców z Gołymina. W 1421 r. Borzym wymienił Opinogórę z księciem mazowieckim Januszem I na inną wieś. W ten sposób weszła ona w skład domeny książęcej. Książęta zbudowali tu dwór myśliwski, w którym w 1454 r. zmarł książę Bolesław IV. Po przyłączeniu Mazowsza do Korony, Opinogóra należała do dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe i nadawana była osobom zasłużonym dla tronu. Nazywała się wówczas Opinogórą Królewską.

Dziś Opinogóra nierozerwalnie związana jest z życiem i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Wiele miejsc i pamiątek przypomina o tych związkach.
 
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line