Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich
Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał unijną dotację na odbudowę oranżerii zlokalizowanej na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego. Wartość inwestycji wyniesie ponad 11,8 mnl zł, z czego prawie 9,6 mln zł pochodzi z RPO WM. Dzięki temu już wkrótce muzeum rozszerzy swoją ofertę kulturalną.

Prace budowlane  rozpoczęte w 2008 roku zakładały powstanie dwukondygnacyjnego budynku,który będzie pełnił funkcję centrum koncertowo-teatralno-ekspozycyjnego. W 2009 roku powstał budynek centralny oranżerii, wzorowany na szkicach i rysunkach odnalezionych w piwnicach zameczku. Bryła budynku nawiązuje do oficyny dworskiej, natomiast duże okna podkreślają neogotycką historię obiektu. Oranżeria posiadać ma również dwa przeszklone skrzydła boczne w nowoczesnej formie, nawiązujące do XIX wiecznej oranżerii.
Na 2013 rok zaplanowana była  kontynuacja prac, która stała się możliwa dzięki pozyskanym środkom i podpisanej w dniu 13.06.2013 r. umowie. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nowoczesnego centrum kulturalnego, dającego możliwość mieszkańcom pobliskich miejscowości i  Mazowsza uczestnictwa w imprezach kulturalnych w warunkach odpowiadających wymogom współczesnego odbiorcy.
Planowany obiekt będzie wyjątkowy nie tylko pod względem funkcji, ale również formy, a odtworzona w ramach rewaloryzacji zespołu parkowego fontanna, w połączeniu z otoczeniem zieleni i zabytkowego drzewostanu pozwoli na stworzenie wyjątkowego miejsca dla spacerów, odpoczynku i chociaż chwilowemu oderwaniu od szarej codzienności.

To już drugi projekt realizowany przy wsparciu funduszy europejskich. Muzeum może pochwalić się zakończonym projektem pn. "Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I: zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy".

Tytuł projektu: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo - Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap II".
Całkowita wartość projektu: 11 863 679,50 zł
Kwota dofinansowania: 8 197 067,64 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Działanie 6.2 Turystyka

oranzeria_front168.jpg
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line