Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Szanowni Turyści,
zabytkowy park w Opinogórze ze względu na walory historyczno - przyrodnicze wpisany jest do rejestru zabytków i podlega prawnej ochronie konserwatorskiej. Polecamy park Waszej opiece. Liczymy na Państwa pomoc przy zachowaniu porządku, czystości oraz na poszanowanie wszystkich elementów architektury i zieleni parkowej. Życzymy udanego wypoczynku.

Regulamin parku

Na terenie parku obowiązuje zakaz:
1. Zachowania zakłócającego spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parku,
2. Spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie parku pod widocznym  jego wpływem,
3. Niszczenia i uszkadzania roślinności parkowej oraz dopuszczania do jej niszczenia,
4. Niszczenia, uszkadzania i przestawiania urządzeń parkowych, rzeźb, budowli i pomników oraz dopuszczania do ich niszczenia,
5. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenu parku oraz stawów,
6. Kąpieli osób i zwierząt w stawach,
7. Wyproadzania psów bez smyczy i kagańca,
8. Pozostawiania odchodów zwierząt będących pod opieką ludzi na trawnikach i alejkach (odchody można wrzucić do wszystkich koszy na śmieci na terenie parku),
9. Poruszania się pojazdami silnikowymi (zakaz nie dotyczy pojazdów związanych z utrzymaniem parku oraz posiadających zezwolenie Dyrektora Muzeum),
10. Jazdy rowerem w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników parku,
11. Palenia ognisk bez zgody Dyrektora Muzeum w innych miejscach niż wyznaczone,
12. Rozbijania namiotów i biwakowania,
13. Prowadzenia działalności handlowej oraz usługowej, organizowania imprez bez zgody Dyrektora Muzeum,
14. Przebywania na terenie parku w godzinach zamknięcia (22.30 - 4.30).

O przestrzeganie niniejszego regulaminu dba Straż Muzeum Romantyzmu. Naruszenie powyższych przepisów zagrożone jest karą w trybie i na zasadach określonych w art. 143, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń.
 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line