Nadrzędnym celem edukacji w Muzeum jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci oraz młodzieży. Treści edukacji muzealnej zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do twórczego działania.

Jednodniowy Pobyt Edukacyjny łączy w sobie elementy historii, sztuki, biologii oraz zajęcia warsztatowe. 

Przykładowy blok zajęć:
10:00 – 10:45 lekcja muzealna 
11:00 – 12:00 zwiedzanie zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego lub jego wybranego obiektu, dostosowane do percepcji dzieci i młodzieży
12:00 – 12:45 praca własna z uczniami – 1h, możliwość wykorzystania atrakcyjnych sal edukacyjnych
13:00 – 14:00 obiad – w ramach oferty gastronomicznej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
14:00 – 15:00 do wyboru:
a. druga dodatkowa Lekcja muzealna np. zajęcia przy ekspozycji malarstwa polskiego XIXw., dodatkowo płatna)*
b. zajęcia warsztatowe (plastyczne lub muzyczne – na zamówienie, dodatkowo płatne)**
c. zabawy dowolne na terenie parku i placu zabaw 

Termin i godziny zajęć: wtorek – piątek, 10:00 – 15:00, po uzgodnieniu terminu

Maksymalna liczba uczestników w grupie: 30 osób
Koszt: 35 zł/os. w tym obiad

Plan przyjazdu i zajęć: każdorazowo uzgadniany indywidualnie z nauczycielem. 

* Druga lekcja muzealna 40 pln/grupę do 30 osób
** Niestandardowe zajęcia warsztatowe: dodatkowo płatne, istnieje możliwość wykorzystania atrakcyjnych sal edukacyjnych do pracy własnej z uczniami.