Wspieramy rozwój dzieci poprzez pobudzanie ich zmysłów oraz rozwijanie umiejętności w naturalnej zabawie i podczas zajęć edukacyjnych organizowanych na ekspozycjach muzealnych oraz w otoczeniu zabytkowej zieleni.
Muzeum i teren zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego tworzą niepowtarzalne otoczenie edukacyjne oraz sprzyjają rozbudzaniu ciekawości i przyswajania niestandardowej wiedzy.

WAKACJE 2019 r.

TERMINY TURNUSÓW WAKACYJNYCH:
I TURNUS: 1-5 lipca 2019 r.
II TURNUS: 5-9 sierpnia 2019 r.
III TURNUS: 26-31 sierpnia 2019 r.

FERIE ZIMOWE 2019 r. 

KREATYWNE FERIE Z ZABYTKAMI.
W trakcie pobytu dzieci spędziły czas ucząc się i bawiąc w romantycznym Zespole Pałacowo – Parkowym.
W ramach zajęć zrealizowano między innymi cykl zajęć o historii sztuki, zajęcia o historii, spotkania z hipoterapeutą oraz architektem krajobrazu, warsztaty muzyczne i kreatywne.Dzieci zwiedziły wystawy stałe w Muzeum i poznały zbiory muzealne. Zajęcia prowadziła historyk sztuki, a dzieci wygodnie leżąc na specjalnie dla nich przygotowanych dywanach słuchały lekcji o historii Krasińskich oraz zdobywały szczegółową wiedzę o zbiorach Muzeum (Portret Zofii z Jabłonowskich Fredro Karla Gottlieba Schweikarta; Polowanie cesarskie w Gödöllö Wojciecha Kossaka czy zajęcia o ubiorze na portretach Krasińskich). Zwiedzanie neogotyckiego Zameczku oraz nowej wystawy powozów konnych połączono z zajęciami o życiu codziennym i obyczajowości w XIX w.

Uczestnicy ferii poznali szczegółową budowę i brzmiennie instrumentów muzycznych, jakie znajdują się w obiektach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zagrały na prawdziwych organach kościelnych oraz rozwijały swoje umiejętności plastyczne poprzez kreatywne warsztaty.W ramach zajęć z hipoterapeutą miały możliwość odbycia przejażdżek konnych, a wiedzę o zabytkowej roślinności oraz mieszkańcach ptaszarni zdobywały od architekta krajobrazu.Zajęcia odbywały się w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych wszystkich obiektów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

WAKACJE 2018 r.

WAKACJE W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE Półkolonie pod hasłem „Aktywnie i romantycznie”, czyli edukacja połączona z rekreacją
w zabytkowym Zespole Pałacowo – Parkowym.

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. Zajęcia plastyczne (decupage, praca w glinie, malowanie płytek ceramicznych). Zajęcia muzyczne i sportowe.Zajęcia poświęcone parkowemu drzewostanowi i ptakom .
Zajęcia hipoterapii, jazdy konnej, obserwowanie pracy kowala.
Wizyta w muzealnej bibliotece, zajęcia poświęcone czytelnictwu.
Goście specjalni: spotkanie z policjantami.

Spotkania prowadzone były przez pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zajmujących się na co dzień różnymi polami działań Muzeum oraz profesjonalnych nauczycieli plastyki, muzyki, sportu i jazdy konnej.