Modlitwy i wiersze, Z. Krasiński

„Modlitwy
i wiersze” Zygmunt Krasiński

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2015 r.
Oprac. red. Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska
Oprawa twarda, format A6 (9,5×14,5 cm), stron 72

W tym wspaniałym i jakże urokliwym wydaniu znalazły się wybrane modlitwy i wiersze Zygmunta Krasińskiego mające charakter religijny. Poeta w romantycznym uniesieniu oddaje chwałę Bogu. Modlitwy kierowane do Najwyższego są wzniosłe, ale dość pesymistycznie nastawione do życia. Odnotować można rozpacz istnienia, śmierć jako wyzwolenie człowieka, szansę na nowe życie w wymiarze pozagrobowym. Wiersze z jednej strony są typowymi modlitwami, z drugiej można zauważyć w nich cechy wychodzące poza katolickie poglądy.  Antologia liryków jest jednak powiązana z życiem poety, dlatego też zyskuje szczególny, autobiograficzny charakter.  Zawarte w tomiku teksty pochodzą z Pism Zygmunta Kasińskiego wydanych przez Tadeusza Piniego w 1904 roku we Lwowie. Na uwagę zasługuje staranna oprawa graficzna stylizowana na wiek XIX. 
W wydaniu znalazły się grafiki autorstwa ciechanowskiego artysty plastyka Marka Zalewskiego.

Cena: 12 zł i 14 zł (z ozdobami na rogach)

Wiersze dla kobiet, Z. Krasiński

„Wiersze
dla kobiet”
Zygmunt Krasiński

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2017 r.
Wybór wierszy i redakcja: Aldona Łyszkowska
Oprawa twarda, format A6, (9,5×14,5 cm), stron 104.

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2015 r. zapoczątkowało wydawanie miniatur – jako pierwsze zostały wydane „Modlitwy i wiersze” Zygmunta Krasińskiego. W roku następnym ukazała się publikacja pt. „Maryja w poezji romantycznej”. W tym roku ukazała się trzecia z tej serii: „Wiersze dla kobiet” Zygmunta Krasińskiego. Prezentowane są w niej wiersze Krasińskiego pisane do ukochanych kobiet poety: Amelii Załuskiej, Joanny Bobrowej, Delfiny Potockiej i żony Elizy Branickiej.
Można powiedzieć, że w pewien sposób dokumentują one poszczególne etapy życia wieszcza, kolejne oczarowania. Widać to zwłaszcza na przykładzie zmiany stosunku do żony Elizy (Elżbiety) z Branickich Krasińskiej. Taki utwór często bywał prezentem, chociaż bywało i tak, że wiersz towarzyszył bardziej materialnemu podarkowi, był posyłany np. z krzyżykiem („Weź ten prosty krzyż biały…”) czy z lornetką (Chcę byś mymi szkłami…”).

Cena 12 złotych i 14 złotych (z ozdobami na rogach) 

Muzeum Romantymu w Opinogórze - Przewodnik (PL, EN)

„Zespół Pałacowo – Parkowy Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze”*

(„Palace and Park Complex Museum of Romanticism in Opinogóra”)
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2017 r.,
Oprac. red.: Aldona Łyszkowska 
Tłumaczenie tekstów: Magdalena Iwańska
Oprawa twarda, format A5 (15×21,5 cm), stron 26

Pozycja stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. To dwujęzyczny, polsko – angielski, przewodnik, który pomoże odwiedzającemu to miejsce turyście przyswoić bazowe wiadomości. Z informatora dowiedzieć się można o historii powstania neogotyckiego pałacyku, oficyny dworskiej, dworu Krasińskich, zespołu folwarcznego i oranżerii oraz założenia parku krajobrazowego w stylu romantycznym. Czytelnik zyska informacje na temat wnętrza kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP oraz położonego niedaleko niego cmentarza. Tekst opatrzony został licznymi fotografiami, zachęcającymi do odwiedzenia Opinogóry