W zbiorach Działu Historii znajdują się przede wszystkim dokumenty, a także fotografie, mapy, pocztówki, książki. Eksponaty te wiążą się zarówno z dziejami Polski jak i Europy.

Do najważniejszych i najbardziej interesujących eksponatów należą m. in. dwie fotografie, wykonane w 1859 roku, przedstawiające Zygmunta Krasińskiego na łożu śmierci. Dział Historii posiada również korespondencję poety i jego ojca gen. Wincentego Krasińskiego. Wśród książek znajdują się jedne z pierwszych wydań „Irydiona” i „Nie Boskiej Komedii”. Na uwagę zasługują również fotografie i dokumenty związane z innymi członkami rodziny Krasińskich.

Osobną grupę eksponatów stanowią pamiątki związane z Napoleonem I. Są to między innymi: książka z podręcznej biblioteczki cesarza, serie pocztówek prezentujących kampanie oraz bitwy okresu napoleońskiego. 
Wśród pocztówek znajdują się karty prezentujące sceny z wybranych dzieł polskiej literatury romantycznej, takich jak: „Pan Tadeusz”, „Dziady”, „Konrad Wallenrod”, „Kordian”.  

Ponadto pracownicy Działu Historii uczestniczą w organizacji m. in. sesji naukowych, wystaw, współredagują publikacje przygotowywane przez Muzeum Romantyzmu.