Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto w 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim.

Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora „Nie-Boskiej Komedii”, 1835) oraz pamiątki epoki napoleońskiej.

Na Muzeum Romantyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego zabytkowego parku krajobrazowego w stylu angielskim.

Są to: Neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., Dwór, Oficyna dworska, Powozownia – mieszczące ekspozycje muzealne, Oranżeria z salą konferencyjno – koncertową i ekspozycją multimedialną oraz zabudowania pofolwarczne mieszczące zaplecze edukacyjne, stajnię i ptaszarnię.
Poza terenem  parku zwiedzać można Kościół z kryptą grobową, w której pochowany jest Zygmunt Krasiński z rodziną. W dawnej Oficynie dworskiej aktualnie mieści się Biblioteka.

W obiektach mieszczących ekspozycje regularnie organizowane są wydarzenia kulturalne, koncerty muzyki poważnej, spotkania poetyckie i sesje naukowe, a także wydarzenia edukacyjne dla uczniów i rodzin z dziećmi.