Wakacyjna Przygoda w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Warsztaty dla dzieci w przedziale wiekowym 6 -12 lat z opiekunami.

Zajęcia będą odbywać się w małych grupach w plenerze.
Przygotowano dwa cykle. Podczas cyklu „Śladami natury” będziemy zgłębiać wiedzę na temat fauny i flory naszego urokliwego parku. Natomiast cykl „Kawał sztuki” pozwoli naszym młodym bywalcom zgłębić tajniki szeroko rozumianej sztuki.Zajęcia będą odbywać się w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych.Czas trwania zajęć około 1,5 godziny. Serdecznie zapraszamy !

Regulamin do pobrania poniżej

Numer konta bankowego:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
21 1600 1462 1827 7335 3000 0004

Wspieramy rozwój dzieci poprzez pobudzanie ich zmysłów oraz rozwijanie umiejętności w naturalnej zabawie i podczas zajęć edukacyjnych organizowanych na ekspozycjach muzealnych oraz w otoczeniu zabytkowej zieleni.
Muzeum i teren zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego tworzą niepowtarzalne otoczenie edukacyjne oraz sprzyjają rozbudzaniu ciekawości i przyswajania niestandardowej wiedzy.

FERIE 2020 r.

TERMIN: 17 – 21 lutego 2020 r.

W czasie przerwy semestralnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jak co roku przygotowało półkolonie dla  najmłodszych.  Dzieci w wieku od 7 do 11 lat podczas drugiego tygodnia ferii spędziły czas bawiąc się i ucząc w romantycznym Zespole Pałacowo-Parkowym.

Każdego dnia ferii dzieci udawały się w podróż do jednego z krajów Europy, który kiedyś odwiedził Zygmunt Krasiński. Taka forma podróżowania po Starym Kontynencie miała na celu w łatwy i przyjemny sposób przybliżyć uczestnikom ferii miejsca, które wywarły wpływ na naszego wieszcza.

W ramach zajęć zrealizowano między innymi cykl Mały historyk sztuki, za sprawą których dzieci przeniosły się do wnętrz Luwru. Odbyły się  również zajęcia z cyklu Wizyta w stajni z hipoterapątą i zajęcia przyrodnicze z architektem krajobrazu. Nie mogło zabraknąć tak wyczekiwanych i lubianych przez dzieci warsztatów muzycznych i kreatywnych. Przeprowadzono także lekcje o tematyce muzycznej z cyklu Mały meloman, na których dzieci w dniu kiedy „przemierzały” Austrię zapoznały się z wielkimi kompozytorami tego kraju tj. Franzem Josephem Haydnem, Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem oraz Ludwigiem van Beethovenem. Z kolei podróżując po Rosji zapoznały się z twórczością Piotra Czajkowskiego. Wielką atrakcją okazały się zajęcia z cyklu Survival i turystyka, na których to poznały tajniki górskich wspinaczek.

Każdego dnia kiedy pozwalała na to pogoda dzieci chętnie bawiły się swobodnie na placach zabaw. W ramach pobytu serwowane były trzy zbilansowane posiłki przygotowane przez własną gastronomię.

Spotkania prowadzili pracownicy Muzeum zajmujący się na co dzień różnymi polami działań w ramach instytucji.  W programie połączono zajęcia związane z działalnością Muzeum i epoką romantyzmu. Zwiedzano ekspozycje w Pałacyku, Oficynie i Powozowni w towarzystwie przewodników. Jednak przez większość zajęć przewijał się temat przewodni podróży szlakiem Zygmunta Krasińskiego.

Kolejne zajęcia o zbliżonym charakterze planowane są w okresie wakacyjnym.

WAKACJE 2019 r.

TERMINY TURNUSÓW WAKACYJNYCH:
I TURNUS: 1-5 lipca 2019 r.
II TURNUS: 5-9 sierpnia 2019 r.
III TURNUS: 26-31 sierpnia 2019 r.

FERIE ZIMOWE 2019 r. 

KREATYWNE FERIE Z ZABYTKAMI.
W trakcie pobytu dzieci spędziły czas ucząc się i bawiąc w romantycznym Zespole Pałacowo – Parkowym.
W ramach zajęć zrealizowano między innymi cykl zajęć o historii sztuki, zajęcia o historii, spotkania z hipoterapeutą oraz architektem krajobrazu, warsztaty muzyczne i kreatywne.Dzieci zwiedziły wystawy stałe w Muzeum i poznały zbiory muzealne. Zajęcia prowadziła historyk sztuki, a dzieci wygodnie leżąc na specjalnie dla nich przygotowanych dywanach słuchały lekcji o historii Krasińskich oraz zdobywały szczegółową wiedzę o zbiorach Muzeum (Portret Zofii z Jabłonowskich Fredro Karla Gottlieba Schweikarta; Polowanie cesarskie w Gödöllö Wojciecha Kossaka czy zajęcia o ubiorze na portretach Krasińskich). Zwiedzanie neogotyckiego Zameczku oraz nowej wystawy powozów konnych połączono z zajęciami o życiu codziennym i obyczajowości w XIX w.

Uczestnicy ferii poznali szczegółową budowę i brzmiennie instrumentów muzycznych, jakie znajdują się w obiektach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zagrały na prawdziwych organach kościelnych oraz rozwijały swoje umiejętności plastyczne poprzez kreatywne warsztaty.W ramach zajęć z hipoterapeutą miały możliwość odbycia przejażdżek konnych, a wiedzę o zabytkowej roślinności oraz mieszkańcach ptaszarni zdobywały od architekta krajobrazu.Zajęcia odbywały się w salach ekspozycyjnych i edukacyjnych wszystkich obiektów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

WAKACJE 2018 r.

WAKACJE W MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE Półkolonie pod hasłem „Aktywnie i romantycznie”, czyli edukacja połączona z rekreacją
w zabytkowym Zespole Pałacowo – Parkowym.

Zwiedzanie wystaw stałych i czasowych. Zajęcia plastyczne (decupage, praca w glinie, malowanie płytek ceramicznych). Zajęcia muzyczne i sportowe.Zajęcia poświęcone parkowemu drzewostanowi i ptakom .
Zajęcia hipoterapii, jazdy konnej, obserwowanie pracy kowala.
Wizyta w muzealnej bibliotece, zajęcia poświęcone czytelnictwu.
Goście specjalni: spotkanie z policjantami.

Spotkania prowadzone były przez pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zajmujących się na co dzień różnymi polami działań Muzeum oraz profesjonalnych nauczycieli plastyki, muzyki, sportu i jazdy konnej.