Zachęcamy do skorzystania z Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Mazowsza. W ramach programu w dniach od 16 maja do 31 grudnia 2022 roku zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać naszej oferty za jedyne 1 zł brutto od osoby.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wcześniejsze, telefoniczne (023 671 70 25)  umówienie wizyty w Muzeum, a następnie złożenie w dniu przyjazdu w kasie Muzeum zgłoszenia dostępnego do pobrania na stronie internetowej Muzeum podpisanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę.
W karcie zgłoszenia w rubryce cel należy wpisać np. zwiedzanie wszystkich obiektów z Przewodnikiem/ zwiedzanie jednego obiektu z Przewodnikiem i/lub lekcja muzealna i/lub warsztaty i/lub koncert (Koncert Niedzielny) i/lub spektakl (Teatr Jednego Aktora) – ze wskazaniem liczby oraz tytułów wybranych wydarzeń (szczegóły w Cenniku dotyczącym Programu załączonym poniżej)

Poniżej do pobrania Cennik

Ideą programu, przygotowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności, w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji, pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów ma umożliwić dostęp do wydarzeń kulturalnych wszystkim uczniom.