Zachęcamy do skorzystania z Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, w ramach którego zorganizowane grupy szkolne z Województwa Mazowieckiego mogą skorzystać z naszej oferty za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika. W trakcie jednej wizyty w instytucji kultury, uczestnik może skorzystać z kilku usług kulturalnych. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wcześniejsze, telefoniczne (23 671 70 25)  umówienie wizyty w Muzeum, a następnie złożenie w dniu przyjazdu w kasie Muzeum zgłoszenia dostępnego do pobrania na stronie internetowej Muzeum podpisanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę.
W karcie zgłoszenia w ostatniej rubryce należy wpisać np. zwiedzanie wszystkich obiektów z Przewodnikiem/ zwiedzanie jednego obiektu z Przewodnikiem i/lub lekcja muzealna i/lub warsztaty i/lub koncert (Koncert Niedzielny) i/lub spektakl (Teatr Jednego Aktora) – ze wskazaniem liczby oraz tytułów wybranych wydarzeń (szczegóły w Cenniku dotyczącym Programu załączonym poniżej)

Inicjatorem programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Program jest organizowany w celach:

  1. upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne;
  2. inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających uczniów do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu;
  3. rozwijania zainteresowań i kreatywności mazowieckich uczniów poprzez korzystanie z różnych form działalności kulturalnej;
  4. umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury, którzy z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Poniżej do pobrania: