PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DLA POTRZEB MUZEUM ROMANTYZMU W OPINOGÓRZE Nr sprawy: DA.25.1.3.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.