Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” DOiK.25.1.10.2023 z dnia 18.12.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” DOiK.25.1.9.2023 z dnia 30.11.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa mięsa i wędlin dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” DOiK.25.1.7.2023 z dnia 22.09.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniuPrace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 19 maja 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniuPrace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” 28 marca 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniuPrace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Ogłoszenie o zamówieniuPrace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa i montaż wyposażenia w pracowni digitalizacji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Ogłoszenie o zamówieniu „Prace pielęgnacyjno – zabezpieczające parku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Prace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Ogłoszenie o zamówieniu „Prace pielęgnacyjno – zabezpieczające parku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Prace remontowe alejek parkowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Prace konserwatorskie dotyczące nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środka trwałego