Literatura

Romantyzm polski.

Gdzie szukać początków romantyzmu w Polsce? Kiedy możemy mówić o końcu tej epoki? Na lekcji prowadzonej w formie prezentacji muzealnej poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: gotycyzm a romantyzm czy idee filozoficzne wpływające na romantyków.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

 „Nie-Boska komedia”  – geneza, interpretacja, inscenizacje.

„Nie-Boska komedia” –  to najbardziej znany dramat Zygmunta Krasińskiego. Po raz pierwszy został wydany w 1835 r. w Paryżu, a później wznawiany w 1837 i 1858 r. Czy zakończenie Nie-Boskiej jest jednoznaczne, czy pozostawia wiele miejsca do własnej interpretacji? Jaka myśl społeczna przyświecała autorowi? – na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas zajęć.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Aleksander Fredro – najwybitniejszy komediopisarz w historii literatury polskiej.

Obchodzimy właśnie ustanowiony w uznaniu zasług dla polskiej kultury przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rok Aleksandra Fredry. Z tej okazji zapraszamy do udziału w lekcji muzealnej, która przybliża najważniejsze elementy biografii Fredry m.in. udział w wojnach napoleońskich, fascynację teatrem, związek z Zofią hr. Skarbkową, jednocześnie prezentując twórczość autora „Ślubów panieńskich”. Lekcja może stanowić doskonałe wprowadzenie do omawiania „Zemsty” lub  powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII).

Miejsce: sala edukacyjna

Związki Zygmunta Krasińskiego z Opinogórą i Mazowszem.

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt hrabia Krasiński zaliczany jest wraz z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim do wielkiej trójcy romantycznych wieszczów. Urodził się i zmarł w Paryżu, ale związany był z Mazowszem skąd wywodził się jego ród. Warszawa i Opinogóra to miejsca, w których poeta spędził wczesną młodość.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych.

Miejsce: Zameczek (ekspozycja stała)

Zygmunt Krasiński i kobiety jego życia.

Lekcja ukazuje biografię opinogórskiego wieszcza, opowiedzianą z perspektywy jego związków z ukochanymi kobietami. Stanowi okazję do zapoznania się z życiem rodzinnym i uczuciowym Krasińskiego, pokazuje wpływ miłości romantycznej, wędrówek po Europie i przyjaźni z pozostałymi wieszczami narodowymi na jego twórczość literacką.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Czarny romantyzm – tajemniczość, groza i motywy fantastyczne w literaturze i sztuce XIX w.

Lekcja prezentuje mroczne aspekty literatury i sztuki romantyzmu, tłumaczy rolę gotycyzmu w powstaniu zjawiska, przywołuje i interpretuje najważniejsze motywy  i symbole, wskazuje współczesne nawiązania do kultury popularnej.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Sztuka

Poznajemy obrazy.

Wprowadzenie pojęć: portret, pejzaż, martwa natura, scena rodzajowa, autoportret, malarstwo batalistyczne, animalistyka, batalistyka. Lekcja ma na celu kształtowanie umiejętności  wskazywania i rozpoznawania cech charakteryzujących wybranych  gatunków w malarstwie.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI).

Miejsce: Dwór (ekspozycja stała)

Malarstwo polskie XIX wieku.

Lekcja oscyluje wokół pojęć: akademizm, romantyzm, realizm. Ma na celu kształtowanie umiejętności wskazywania  i rozpoznawania cech wymienionych wcześniej stylów.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII).

Miejsce: Dwór (ekspozycja stała)

Powstanie styczniowe w malarstwie polskim.

W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Lekcja skupia się na obrazach polskich malarzy, które nawiązują do powstania styczniowego (przed wybuchem; powstanie; po klęsce).

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Historia

Powstanie styczniowe 1863-1864.

Na zajęciach przyjrzymy się polityce margrabiego Aleksandra Wielopolskiego i postaramy się odpowiedzieć na pytanie „wyśpiewane” przez Przemysława Gintrowskiego: „Jak pan robi to, Wasza Ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie?”.  Spróbujemy zrozumieć nastroje społeczne w Królestwie Polskim i skutki tego zrywu.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII).

Miejsce: sala edukacyjna

Biżuteria i moda doby powstania styczniowego.

W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Z tej okazji zapraszamy do udziału w lekcji prezentującej biżuterię patriotyczną i przyjęte normy w wyborze ubiorów w dobie powstania styczniowego.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Krasińscy w fotografii.

Prezentacja powiązań rodzinnych w rodzie Krasińskich na podstawie zachowanych archiwalnych fotografii.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: Oficyna (ekspozycja stała) lub sala edukacyjna

Życie codzienne w XIX wieku. Dawne obyczaje, praca i rozrywki.

Lekcja muzealna nawiązująca do tego jak dawniej wyglądał dzień ludzi z różnych warstw społecznych. Z tej lekcji można dowiedzieć się jak organizowano pracę, czas wolny i rozrywki w czasach, gdy nie było prądu, internetu i innych udogodnień. Poznacie w jaki sposób ludzie podróżowali, komunikowali się ze sobą oraz jak ważna była etykieta w dawnych czasach.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Wokół kuchni i stołu w XIX wieku.

Wiek XIX był czasem wielkich zmian. Przełom nastąpił również w polskiej kuchni i jadalni. Zaczęto przyrządzać nowe potrawy, a także pojawiły się inne sposoby ich przygotowania. Kultura jedzenia była głównie uzależniona od statusu materialnego ludzi. Zapraszamy do udziału w lekcji, która przybliży tradycje XIX-wiecznego stołu. W jaki sposób urządzano kuchnię? Jakie narzędzia wykorzystywano do przygotowania posiłków? Co jadano? Jak wyglądał XIX-wieczny stół i jakie zasady przy nim obowiązywały? – to pytania, na które będziemy szukali odpowiedzi podczas lekcji.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Gorsety, krynoliny, surduty, cylindry… Moda XIX wieku.

Zajęcia zabierają uczestników w piękny wiek XIX – zaglądamy do ówczesnych gotowalni i garderób.  Prowadzone są w formie wykładu połączonego z prezentacją, których głównym celem jest omówienie szczegółów mody damskiej i męskiej XIX stulecia. W trakcie lekcji zobaczymy też czy noszenie krynoliny lub cylindra było wygodne.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Dawne oranżerie, czyli egzotyka za szkłem.

Nasza muzealna oranżeria to przede wszystkim centrum konferencyjno-koncertowe. Kiedyś w jej miejscu stał budynek, pełniący zupełnie inną funkcję. Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia i przeznaczenie oranżerii w oparciu o dawną oranżerię hrabiów Krasińskich w Opinogórze.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: Oranżeria (ekspozycja stała)/sala edukacyjna

Muzyka

Chopin i kompozycje z lat dziecięcych.

Podczas lekcji dowiemy się o ciekawych faktach z dzieciństwa Fryderyka Chopina. Poznamy pierwsze kompozycje oraz wpływ, jaki miała rodzina na przyszłego Mistrza.

Lekcja przeznaczona dla  uczniów szkół podstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Muzyczne SPA u Krasińskich.

Podczas lekcji dowiemy się, jak XIX-wieczna muzyka wpływała na kuracjuszy, w tym Zygmunta Krasińskiego, który był częstym bywalcem uzdrowisk.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Spacerem po instrumentach.

Podczas lekcji poznamy instrumenty muzyczne, które są dostępne na naszych ekspozycjach stałych. Zagramy na niektórych z nich.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: Zameczek, Oficyna, Dwór (ekspozycje stałe)

Zapomniana fisharmonia – jak dzieci spędzały czas wolny w XIX wieku?

Podczas lekcji poznamy budowę zabytkowej fisharmonii z XIX wieku i na niej zagramy oraz dowiemy się jak dawniej dzieci spędzały czas wolny, jakie miały zainteresowania i pasje.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Miejsce: Zameczek (ekspozycja stała)

Muzeoterapia.

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się o wpływie muzyki i sztuki na zdrowie ciała i ducha oraz jak muzealia i ich narracyjność wpływają na percepcję i … uwalniają emocje.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Park i zwierzyniec

Oto jest Pliszka/Pinus.

Uczestnicy lekcji poznają duże zwierzę, jakim jest koń. Zdobywają podstawową wiedzę o tych zwierzętach. Potrafią prawidłowo zachować się w sytuacji kontaktu z dużym zwierzęciem.  Zaznajamiają się z rasami, maściami i odmianami u koni. Oglądają rząd jeździecki i pomoce jeździeckie oraz uczą się prawidłowego nazewnictwa elementów rzędu i jego zastosowania oraz prawidłowego siodłania.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: stajnia muzealna/padok – w zależności od pogody

Koński salon piękności – jak zajmować się koniem.

Podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe elementy budowy konia i sposoby dbania o higienę zwierzęcia. Pomagają w czyszczeniu, zaplataniu grzywy, zakładaniu ozdób na grzywę. Uczą się szacunku do zwierząt, rozwijają zachowania empatyczne i asertywne.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: stajnia muzealna/padok – w zależności od pogody

Końska cukierenka.

Lekcja pozwala zdobyć podstawową wiedzę o koniach i ich pożywieniu. Uczestnicy potrafią wskazać, które pożywienie jest dla koni szkodliwe a które nie. Przygotowują smakołyki dla koni (mesz, ziołowe sałatki, ciasteczka lub musli). Słuchają i obserwują właściwy sposób podawania  jedzenia koniowi (na otwartej dłoni) i potrafią samodzielnie podać koniowi smakołyk.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: stajnia muzealna/padok – w zależności od pogody

Aspekt konserwatorski w pielęgnacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Opinogórze.

Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”. W zależności od pogody prowadzona za pomocą prezentacji multimedialnej lub jako zajęcia na świeżym powietrzu o charakterze teoretyczno-praktyczno-doświadczalnym.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna lub zabytkowy park

Informacje praktyczne:
Czas trwania lekcji muzealnych: 45 min.
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych.

Bilet na lekcje muzealną – 3 zł./os