Literatura

Romantyzm polski.

Gdzie szukać początków romantyzmu w Polsce? Kiedy możemy mówić o końcu tej epoki? Na lekcji prowadzonej w formie prezentacji muzealnej poruszane są m.in. takie zagadnienia jak: gotycyzm a romantyzm czy idee filozoficzne wpływające na romantyków.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

 „Nie-Boska komedia”  – geneza, interpretacja, inscenizacje.

„Nie-Boska komedia” –  to najbardziej znany dramat Zygmunta Krasińskiego. Po raz pierwszy został wydany w 1835 r. w Paryżu, a później wznawiany w 1837 i 1858 r. Czy zakończenie Nie-Boskiej jest jednoznaczne, czy pozostawia wiele miejsca do własnej interpretacji? Jaka myśl społeczna przyświecała autorowi? – na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas zajęć.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Aleksander Fredro – najwybitniejszy komediopisarz w historii literatury polskiej.

Obchodzimy właśnie ustanowiony w uznaniu zasług dla polskiej kultury przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rok Aleksandra Fredry. Z tej okazji zapraszamy do udziału w lekcji muzealnej, która przybliża najważniejsze elementy biografii Fredry m.in. udział w wojnach napoleońskich, fascynację teatrem, związek z Zofią hr. Skarbkową, jednocześnie prezentując twórczość autora „Ślubów panieńskich”. Lekcja może stanowić doskonałe wprowadzenie do omawiania „Zemsty” lub  powtórzenie przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII).

Miejsce: sala edukacyjna

Związki Zygmunta Krasińskiego z Opinogórą i Mazowszem.

Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt hrabia Krasiński zaliczany jest wraz z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim do wielkiej trójcy romantycznych wieszczów. Urodził się i zmarł w Paryżu, ale związany był z Mazowszem skąd wywodził się jego ród. Warszawa i Opinogóra to miejsca, w których poeta spędził wczesną młodość.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla dorosłych.

Miejsce: Zameczek (ekspozycja stała)

Zygmunt Krasiński i kobiety jego życia.

Lekcja ukazuje biografię opinogórskiego wieszcza, opowiedzianą z perspektywy jego związków z ukochanymi kobietami. Stanowi okazję do zapoznania się z życiem rodzinnym i uczuciowym Krasińskiego, pokazuje wpływ miłości romantycznej, wędrówek po Europie i przyjaźni z pozostałymi wieszczami narodowymi na jego twórczość literacką.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Czarny romantyzm – tajemniczość, groza i motywy fantastyczne w literaturze i sztuce XIX w.

Lekcja prezentuje mroczne aspekty literatury i sztuki romantyzmu, tłumaczy rolę gotycyzmu w powstaniu zjawiska, przywołuje i interpretuje najważniejsze motywy  i symbole, wskazuje współczesne nawiązania do kultury popularnej.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

W cyfrowym świecie biblioteki muzealnej

Podczas lekcji będzie można zobaczyć profesjonalną i nowoczesną pracownię digitalizacji Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zapoznać się z  pojęciem digitalizacji, jego ideą i znaczeniem tego procesu w dzisiejszym świecie.

Uczniowie będą mogli wziąć aktywny udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej muzealnych obiektów, poznać zadania jakie realizowane są w pracowni biblioteki muzealnej oraz tajniki cyfryzacji.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych

Miejsce: Oficyna – Pracownia digitalizacji

Lityczne inspiracje  w Bibliotece Poezji Polskiej

Wieszcz Zygmunt Krasiński, nie tylko sam tworzył poezję, ale niejednokrotnie wspierał także innych poetów. Wzorem jego działalności powstała Biblioteka Poezji Polskiej, która gromadzi książki poetów tworzących w lokalnych społecznościach. Podczas lekcji prezentowane są m.in. tomiki poetów Północnego Mazowsza oraz nieszablonowe wydawnictwa z przestrzeni kilkudziesięciu lat. Podczas lekcji będzie można poznać specyfikę zbiorów Biblioteki Poezji Polskiej, wyjątkowe antologie oraz poszukać inspiracji, która być może pozwoli rozpocząć własną twórczość.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych

Miejsce: Oficyna – Biblioteka

W muzealnej bibliotece. Od starodruku do książki cyfrowej.

Muzealna biblioteka to miejsce niezwykłe, w jej  zbiorach znajduje się wiele cennych i ciekawych obiektów. Uczestników lekcji zabierzemy w niezwykłą  podróż w świecie książek: będzie można zobaczyć najstarszy XVII wieczny starodruk, najcenniejsze woluminy, w tym dzieła Zygmunta Krasińskiego, czy w końcu książkę XXI wieku.…   Pokażemy także pomieszczenia magazynowe, na co dzień niedostępne dla czytelników, w których przechowywane są m.in. dokumenty wpisane na Polską Listę UNESCO.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych

Miejsce: Oficyna – Biblioteka

Sztuka

Poznajemy obrazy.

Wprowadzenie pojęć: portret, pejzaż, martwa natura, scena rodzajowa, autoportret, malarstwo batalistyczne, animalistyka, batalistyka. Lekcja ma na celu kształtowanie umiejętności  wskazywania i rozpoznawania cech charakteryzujących wybranych  gatunków w malarstwie.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI).

Miejsce: Dwór (ekspozycja stała)

Malarstwo polskie XIX wieku.

Lekcja oscyluje wokół pojęć: akademizm, romantyzm, realizm. Ma na celu kształtowanie umiejętności wskazywania  i rozpoznawania cech wymienionych wcześniej stylów.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII).

Miejsce: Dwór (ekspozycja stała)

Powstanie styczniowe w malarstwie polskim.

W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Lekcja skupia się na obrazach polskich malarzy, które nawiązują do powstania styczniowego (przed wybuchem; powstanie; po klęsce).

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Historia

Powstanie styczniowe 1863-1864.

Na zajęciach przyjrzymy się polityce margrabiego Aleksandra Wielopolskiego i postaramy się odpowiedzieć na pytanie „wyśpiewane” przez Przemysława Gintrowskiego: „Jak pan robi to, Wasza Ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie?”.  Spróbujemy zrozumieć nastroje społeczne w Królestwie Polskim i skutki tego zrywu.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII).

Miejsce: sala edukacyjna

Biżuteria i moda doby powstania styczniowego.

W 2023 roku obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Z tej okazji zapraszamy do udziału w lekcji prezentującej biżuterię patriotyczną i przyjęte normy w wyborze ubiorów w dobie powstania styczniowego.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Krasińscy w fotografii.

Prezentacja powiązań rodzinnych w rodzie Krasińskich na podstawie zachowanych archiwalnych fotografii.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: Oficyna (ekspozycja stała) lub sala edukacyjna

Życie codzienne w XIX wieku. Dawne obyczaje, praca i rozrywki.

Lekcja muzealna nawiązująca do tego jak dawniej wyglądał dzień ludzi z różnych warstw społecznych. Z tej lekcji można dowiedzieć się jak organizowano pracę, czas wolny i rozrywki w czasach, gdy nie było prądu, internetu i innych udogodnień. Poznacie w jaki sposób ludzie podróżowali, komunikowali się ze sobą oraz jak ważna była etykieta w dawnych czasach.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Wokół kuchni i stołu w XIX wieku.

Wiek XIX był czasem wielkich zmian. Przełom nastąpił również w polskiej kuchni i jadalni. Zaczęto przyrządzać nowe potrawy, a także pojawiły się inne sposoby ich przygotowania. Kultura jedzenia była głównie uzależniona od statusu materialnego ludzi. Zapraszamy do udziału w lekcji, która przybliży tradycje XIX-wiecznego stołu. W jaki sposób urządzano kuchnię? Jakie narzędzia wykorzystywano do przygotowania posiłków? Co jadano? Jak wyglądał XIX-wieczny stół i jakie zasady przy nim obowiązywały? – to pytania, na które będziemy szukali odpowiedzi podczas lekcji.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Być jak Eliza Krasińska – w gotowalni arystokratki

Zajęcia zabierają uczestników w piękny wiek XIX – zaglądamy do ówczesnych gotowalni i garderób.  Prowadzone są w formie wykładu połączonego z prezentacją, których głównym celem jest omówienie szczegółów mody damskiej i męskiej XIX stulecia. W trakcie lekcji zobaczymy też czy noszenie krynoliny lub cylindra było wygodne.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Dawne oranżerie, czyli egzotyka za szkłem.

Nasza muzealna oranżeria to przede wszystkim centrum konferencyjno-koncertowe. Kiedyś w jej miejscu stał budynek, pełniący zupełnie inną funkcję. Podczas lekcji przedstawiona zostanie historia i przeznaczenie oranżerii w oparciu o dawną oranżerię hrabiów Krasińskich w Opinogórze.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: Oranżeria (ekspozycja stała)/sala edukacyjna

Muzyka

Chopin i kompozycje z lat dziecięcych.

Podczas lekcji dowiemy się o ciekawych faktach z dzieciństwa Fryderyka Chopina. Poznamy pierwsze kompozycje oraz wpływ, jaki miała rodzina na przyszłego Mistrza.

Lekcja przeznaczona dla  uczniów szkół podstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Muzyczne SPA u Krasińskich.

Podczas lekcji dowiemy się, jak XIX-wieczna muzyka wpływała na kuracjuszy, w tym Zygmunta Krasińskiego, który był częstym bywalcem uzdrowisk.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna

Spacerem po instrumentach.

Podczas lekcji poznamy instrumenty muzyczne, które są dostępne na naszych ekspozycjach stałych. Zagramy na niektórych z nich.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: Zameczek, Oficyna, Dwór (ekspozycje stałe)

Zapomniana fisharmonia – jak dzieci spędzały czas wolny w XIX wieku?

Podczas lekcji poznamy budowę zabytkowej fisharmonii z XIX wieku i na niej zagramy oraz dowiemy się jak dawniej dzieci spędzały czas wolny, jakie miały zainteresowania i pasje.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Miejsce: Zameczek (ekspozycja stała)

Muzeoterapia.

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się o wpływie muzyki i sztuki na zdrowie ciała i ducha oraz jak muzealia i ich narracyjność wpływają na percepcję i … uwalniają emocje.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych oraz dorosłych.

Miejsce: sala edukacyjna

Park i zwierzyniec

Oto jest Pliszka/Pinus.

Uczestnicy lekcji poznają duże zwierzę, jakim jest koń. Zdobywają podstawową wiedzę o tych zwierzętach. Potrafią prawidłowo zachować się w sytuacji kontaktu z dużym zwierzęciem.  Zaznajamiają się z rasami, maściami i odmianami u koni. Oglądają rząd jeździecki i pomoce jeździeckie oraz uczą się prawidłowego nazewnictwa elementów rzędu i jego zastosowania oraz prawidłowego siodłania.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: stajnia muzealna/padok – w zależności od pogody

Koński salon piękności – jak zajmować się koniem.

Podczas lekcji uczestnicy poznają podstawowe elementy budowy konia i sposoby dbania o higienę zwierzęcia. Pomagają w czyszczeniu, zaplataniu grzywy, zakładaniu ozdób na grzywę. Uczą się szacunku do zwierząt, rozwijają zachowania empatyczne i asertywne.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: stajnia muzealna/padok – w zależności od pogody

Końska cukierenka.

Lekcja pozwala zdobyć podstawową wiedzę o koniach i ich pożywieniu. Uczestnicy potrafią wskazać, które pożywienie jest dla koni szkodliwe a które nie. Przygotowują smakołyki dla koni (mesz, ziołowe sałatki, ciasteczka lub musli). Słuchają i obserwują właściwy sposób podawania  jedzenia koniowi (na otwartej dłoni) i potrafią samodzielnie podać koniowi smakołyk.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: stajnia muzealna/padok – w zależności od pogody

Aspekt konserwatorski w pielęgnacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Opinogórze.

Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”. W zależności od pogody prowadzona za pomocą prezentacji multimedialnej lub jako zajęcia na świeżym powietrzu o charakterze teoretyczno-praktyczno-doświadczalnym.

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Miejsce: sala edukacyjna lub zabytkowy park

Informacje praktyczne:
Czas trwania lekcji muzealnych: 45 min.
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup integracyjnych.

Bilet na lekcje muzealną – 3 zł./os