I. Lekcje dla uczniów szkół średnich:

 1. Zygmunt Krasiński – biografia romantyczna.
 2. Zygmunt Krasiński jako filozof.
 3. „Nie-Boska komedia”  – geneza, interpretacja, inscenizacje.
 4. Silne kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego. Kobiece spojrzenie na egzystencję opinogórskiego poety.
 5. Romantyzm polski.
 6. Malarstwo XIX w.
 7. Czarny romantyzm – tajemniczość, groza i motywy fantastyczne w literaturze i sztuce XIX w.
 8. Architektura romantyczna – muzyka zastygła w przestrzeni.
 9. Fenomeny, kurioza i osobliwości w kulturze i sztuce XIX w.
 10. I Pułk Szwoleżerów Gwardii Napoleona I.
 11. Aspekt konserwatorski w pielęgnacji drzewostanu zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Opinogórze.

II. Lekcje dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli:

A. Park i zwierzyniec

 1. Ptaki wokół nas.
 2. Drzewa wokół nas.
 3. Zabytkowy Park w Opinogórze w aspekcie przyrodniczym i historycznym.
 4. Oto jest Pliszka/Pinus.
 5. Koński salon piękności – jak zajmować się koniem?
 6. Końska cukierenka.

B. Sztuka

 1. Moja pierwsza wizyta w Muzeum
 2. Malarstwo XIX w.
 3. Poznajemy obrazy.

C. Muzyka

 1. Chopin i kompozycje z lat dziecięcych.
 2. Moniuszko na salonach – życie i twórczość Stanisława Moniuszki.
 3. Spacerem po instrumentach.

D. Moda i zabawa w XIX w.

 1. Konwenanse, splendory i pozory… Bal w XIX wieku.
 2. Gorsety, krynoliny, surduty, cylindry… Moda XIX wieku
 3. Życie codzienne w XIX w. Dawne obyczaje, praca i rozrywki.

WARSZTATY

 1. Tajemnice opinogórskiego stawu.
 2. Mój własny sztambuch.
 3. Romantyczna moda.
 4. W świecie XIX-wiecznych instrumentów.
 5. Herby, herbusie, herbiątka.
 6. W co się bawić… Zabawy i zabawki Zygmunta Krasińskiego.
 7. W pracowni malarza.

Bilet na lekcje muzealną – 3 zł./os
Bilet wstępu na warsztaty muzealne – 15 zł./os.