Zbiory gromadzone przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
w zależności od ich charakteru są kolekcjonowane, opracowywane, konserwowane przez poszczególne Działy Muzeum oraz Bibliotekę Muzealną.

Zbiory Muzeum Romantyzmu w Opinogórze gromadzone są w szczególności przez:

DZIAŁ BIBLIOTEKA I ARCHIWUM

DZIAŁ SZTUKI I HISTORII