Wydawnictwa Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dostępne są w Sklepiku Muzeum (wieża Neogotyckiego Pałacyku)
oraz na zamówienie:

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Z. Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel. 23 671 70 25
email: mr@muzeumromantyzmu.pl

DOSTĘPNE WYDAWNICTWA:

KSIĄŻKI I PRZEWODNIKI

MUZEALNE ROZMAITOŚCI