SEKRETARIAT

ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra
tel/ fax (+48 23) 671 70 25, 671 70 30
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl

Administracja Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
czynna od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 16.00.

SKLEPIK – kasa biletowa, upominki

tel. (23) 671 70 25
e-mail: sklepik@muzeumromantyzmu.pl

Numer konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
21 1600 1462 1827 7335 3000 0004

Godziny otwarcia: wtorek – niedziela 10.00 – 18.00.
przerwa na dezynfekcję 13.30 – 14.00
Wejście do kasy u podstawy wieży Zameczku

GASTRONOMIA I WYNAJEM SAL

Kierownik Działu Działalności Gospodarczej
Anna Leszczyńska
e-mail: gastronomia@muzeumromantyzmu.pl, 
tel: 23 671 70 25, tel. kom. 516 044 532

W STANIE EPIDEMI MUZEUM NIE PROWADZI WYNAJMU SAL.

STRUKTURA

DYREKCJA

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Roman F. Kochanowicz
tel. 23 671 70 25
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl 

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych
Monika Salamon-Miłoboszewska 
e-mail: monika.miloboszewska@muzeumromantyzmu.pl 

Zastępca Dyrektora ds. zbiorów i eksponatów
Ryszard Dziadak
e-mail: ryszard.dziadak@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ ADMINISTRACJI

p. o. Kierownika Działu Administracji
Ewa Pielech
e-mail: ewa.pielech@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Maria Magdalena Makulska
maria.makulska@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Emilia Niwińska
e-mail: emilia.niwinska@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Emilia Swoboda
e-mail: emilia.swoboda@muzeumromantyzmu.pl

Sekretariat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Asystentka Dyrektora

Magdalena Bogusz-Korpanty
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl, tel.: 23 671 70 25

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Główny Księgowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Elżbieta Bojko
e-mail: elzbieta.bojko@muzeumromantyzmu.pl

Starsza Księgowa
Agnieszka Szcześniak 
e-mail: agnieszka.szczesniak@muzeumromantyzmu.pl

Specjalista do spraw administracyjno – księgowych
Jolanta Pawlicka – Rama
e-mail: jolanta.pawlicka-rama@muzeumromantyzmu.pl

Księgowa
Lena Bartosiewicz
e-mail: lena.bartosiewicz@muzeumromantyzmu.pl 

Księgowa
Elżbieta Michalak
e-mail: elzbieta.michalak@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ HISTORII

Kierownik Działu Historii, Kustosz
Rafał Wróblewski
e-mail: rafal.wroblewski@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ SZTUKI

Kierownik Działu Sztuki, Kustosz
Leszek Nowaliński
e-mail: ln@muzeumromantyzmu.pl, leszek.nowalinski@muzeumromantyzmu.pl

Asystent Muzealny
Magdalena Bral
e-mail: mb@adminmuzeumromantyzmu.pl, magdalena.bral@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ NAUKOWO – WYDAWNICZY

Kierownik Działu Naukowo – Wydawniczego, Kustosz
Aldona Łyszkowska
e-mail: aldona.lyszkowska@muzeumromantyzmu.pl

Kustosz
Wojciech Jerzy Górczyk
e-mail: wojciech.gorczyk@muzeumromantyzmu.pl

Główny specjalista
Sylwia Leszczyńska-Chalamońska
e-mail: sylwia.chalamonska@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ BIBLIOTEKA I ARCHIWUM

Kierownik Działu Biblioteka i Archiwum, Kustosz
Agnieszka Wichowska
e-mail: aw@muzeumromantyzmu.pl, agnieszka.wichowska@muzeumromantyzmu.pl

Michał Krzyżanowski
Główny specjalista
e-mail: michal.krzyzanowski@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ EDUKACJI

Kierownik Działu Edukacji, IOD
Magdalena Wojciechowska
e-mail: magdalena.wojciechowska@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Aleksandra Buczek
e-mail: aleksandra.buczek@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I PROMOCJI

Kierownik Działu Obsługi Turystycznej i Promocji
Marta Olszewska
e-mail: marta.olszewska@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Renata Kowalska
e-mail: renata.kowalska@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Grażyna Komenda
e-mail: grazyna.komenda@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny, Kustosz
Beata Woźniak
e-mail: beata.wozniak@muzeumromantyzmu.pl

Główny specjalista
Igor Krajewski
e-mail: igor.krajewski@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ KONSERWACJI

p.o. Kierownika Działu Konserwacji
Sylwia Blekicka
e-mail: sylwia.blekicka@muzeumromantyzmu.pl

Konserwator-rzemieślnik
Krzysztof Łyszkowski

DZIAŁ PARK I ZWIERZYNIEC

Kierownik Działu Park i Zwierzyniec
Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@muzeumromantyzmu.pl 

Główny Specjalista
Joanna Szczypek-Różycka

DZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kierownik Działu Działalności Gospodarczej
Anna Leszczyńska
e-mail:gastronomia@muzeumromantyzmu.pl 

Specjalista ds. obsługi gastronomicznej
Joanna Dudkiewicz
e-mail:joanna.dudkiewicz@muzeumromantyzmu.pl

Szef kuchni
Małgorzata Kowalska

DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik Działu Technicznego
Arkadiusz Grabowski
e-mail: arkadiusz.grabowski@muzeumromantyzmu.pl

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA OCHRONY

Szef WSO
Tomasz Waszczak
e-mail: wso@muzeumromantyzmu.pl