Rezerwacja usług przewodnickich, lekcje i warsztaty muzealne

tel. (+48 23) 671 70 25, 671 70 30


SEKRETARIAT

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna
tel. (+48 23) 671 70 25, 671 70 30

NIP 566 10 81 268
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl

Administracja Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
czynna od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 16.00.

SKLEPIK – kasa biletowa, upominki

Wejście do kasy u podstawy wieży Zameczku

tel. (23) 671 70 25
e-mail: sklepik@muzeumromantyzmu.pl

Numer konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
21 1600 1462 1827 7335 3000 0004

GASTRONOMIA I WYNAJEM SAL

e-mail: gastronomia@muzeumromantyzmu.pl, 
tel: 23 671 70 25, tel. kom. 516 044 532

DYREKCJA

Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Monika Salamon-Miłoboszewska
tel. 23 671 70 25
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl 

Zastępca Dyrektora ds. zbiorów i eksponatów
Maciej Jakubowski
tel. 23 671 70 25
e-mail: maciej.jakubowski@muzeumromantyzmu.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Magdalena Wojciechowska
e-mail: magdalena.wojciechowska@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Kierownik Działu Organizacji i Kadr
Ewa Pielech
e-mail: ewa.pielech@muzeumromantyzmu.pl

Starszy referent
Maria Magdalena Makulska
maria.makulska@muzeumromantyzmu.pl

Starszy referent
Emilia Niwińska
e-mail: emilia.niwinska@muzeumromantyzmu.pl

Specjalista ds. Zamówień publicznych
Emilia Swoboda
e-mail: emilia.swoboda@muzeumromantyzmu.pl

Sekretariat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Asystentka Dyrektora

Magdalena Bogusz-Korpanty
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl, tel.: 23 671 70 25

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY

Główny Księgowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Elżbieta Bojko
e-mail: elzbieta.bojko@muzeumromantyzmu.pl

Zastępca Głównego Księgowego, IODO
Magdalena Wojciechowska
e-mail: magdalena.wojciechowska@muzeumromantyzmu.pl

Starsza Księgowa
Agnieszka Szcześniak 
e-mail: agnieszka.szczesniak@muzeumromantyzmu.pl

Starszy Specjalista do spraw administracyjno – księgowych
Jolanta Pawlicka – Rama
e-mail: jolanta.pawlicka-rama@muzeumromantyzmu.pl

Księgowa
Lena Bartosiewicz
e-mail: lena.bartosiewicz@muzeumromantyzmu.pl 

Księgowa
Elżbieta Michalak
e-mail: elzbieta.michalak@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ SZTUKI I HISTORII

Kierownik Działu Sztuki i Historii, Kustosz
Leszek Nowaliński
e-mail: ln@muzeumromantyzmu.pl, leszek.nowalinski@muzeumromantyzmu.pl

Główny Specjalista ds. Historii, Kustosz
Rafał Wróblewski
e-mail: rafal.wroblewski@muzeumromantyzmu.pl

Specjalista ds. zbiorów, Asystent
Magdalena Bral
e-mail: mb@adminminmuzeumromantyzmu.pl, magdalena.bral@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ WYDAWNICTW, EDUKACJI I PROMOCJI

Kierownik Działu Wydawnictw, Edukacji i Promocji, Kustosz
Aldona Łyszkowska
e-mail: aldona.lyszkowska@muzeumromantyzmu.pl

Zastępca Kierownika Działu Wydawnictw, Edukacji i Promocji, Kustosz
Wojciech Jerzy Górczyk
e-mail: wojciech.gorczyk@muzeumromantyzmu.pl

Specjalista ds. badawczych i komunikacji, Kustosz
Beata Woźniak
e-mail: beata.wozniak@muzeumromantyzmu.pl

Główny specjalista ds. akustyki
Igor Krajewski
e-mail: igor.krajewski@muzeumromantyzmu.pl

Edukator
Aleksandra Ładzińska
e-mail: aleksandra.ladzinska@muzeumromantyzmu.pl

Edukator
Małgorzata Żbikowska
e-mail: malgorzata.zbikowska@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Grażyna Komenda
e-mail: grazyna.komenda@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Renata Kowalska
e-mail: renata.kowalska@muzeumromantyzmu.pl

Przewodnik Muzealny
Sebastian Smoliński
e-mail: sebastian.smolinski@muzeumromantyzmu.pl

Specjalista ds. grafiki
Renata Zakrzewska
e-mail: renata.zakrzewska@muzeumromantyzmu.plDZIAŁ BIBLIOTEKA I ARCHIWUM

Kierownik Działu Biblioteka i Archiwum, Kustosz
Agnieszka Wichowska
e-mail: aw@muzeumromantyzmu.pl, agnieszka.wichowska@muzeumromantyzmu.pl

Główny specjalista ds. dokumentacji fotograficznej i archiwum
Michał Krzyżanowski
e-mail: michal.krzyzanowski@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Sandra Pszczółkowska
e-mail: sandra.pszczolkowska@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ KONSERWACJI

Kierownik Działu Konserwacji
Sylwia Blekicka
e-mail: sylwia.blekicka@muzeumromantyzmu.pl

Starszy renowator
Krzysztof Łyszkowski

DZIAŁ PARK I ZWIERZYNIEC

Kierownik Działu Park i Zwierzyniec
Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@muzeumromantyzmu.pl 

Główny Specjalista ds. hipoterapii
Joanna Szczypek-Różycka

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Anna Leszczyńska
e-mail:gastronomia@muzeumromantyzmu.pl 

Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Joanna Dudkiewicz
e-mail:joanna.dudkiewicz@muzeumromantyzmu.pl

Szef kuchni
Maria Herman

Kasjer
Marta Leszczyńska
e-mail: sklepik@muzeumromantyzmu.pl

DZIAŁ TECHNICZNY

Kierownik Działu Technicznego
Arkadiusz Grabowski
e-mail: arkadiusz.grabowski@muzeumromantyzmu.pl

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA OCHRONY

Szef WSO
Tomasz Waszczak
e-mail: wso@muzeumromantyzmu.pl