Budynek Oranżerii funkcjonował na terenie Zespołu Parkowego do końca XIX w. W latach 60-tych ubiegłego stulecia zostały podjęte działania mające na celu odtworzenie budynku w formie nawiązującej do obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Parkowego. Odnalezione w piwnicach zameczku fragmenty dokumentacji projektowej, stanowiły podstawę do opracowania materiałów, które pozwoliłyby na realizację projektu. Przeprowadzone prace budowlane zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi, które ukazały kształt oraz formę XIX w. budynku. Odsłonięte piwnice budynku pozwoliły na szczegółowe określenie rozmiarów historycznego obiektu, oraz dostosowanie współczesnej formy do wymagań konserwatorskich i założeń parkowych.

Prace przygotowawcze zwiane z budową rozpoczęto w 2008 r.  Dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego do końca 2009 r. zrealizowano I etap prac – stan surowy zamknięty budynku centralnego. Aplikowanie o środki unijne i wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwoliło na kontynuację prac i zakończenie realizacji całej inwestycji. Efektem jest dwukondygnacyjny budynek, który pełni funkcję nowoczesnego centrum koncertowo-teatralno-ekspozycyjnego. Oprócz wielofunkcyjnej sali z fortepianem i foyer, budynek oranżerii posiada także dwa przeszklone skrzydła boczne, w nowoczesnej formie nawiązujące do XIX w. oranżerii.

24 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Oranżerii – obiektu w Zespole Pałacowo-Parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nowoczesnego centrum kulturalnego, dającego możliwość mieszkańcom pobliskich miejscowości i Mazowsza, uczestniczenia w ciekawych imprezach kulturalnych. Obiekt oranżerii jest wyjątkowy nie tylko pod względem funkcji, ale również formy, a odtworzona w ramach rewaloryzacji zespołu parkowego fontanna, według projektu XIX- wiecznego projektanta ogrodów, Waleriana Kronenberga, w połączeniu z otoczeniem zieleni i zabytkowego drzewostanu stwarza wyjątkowe miejsce do spacerów, odpoczynku i chwilowemu oderwaniu się od szarej codzienności.