Budynek Oranżerii funkcjonował na terenie Zespołu Parkowego do końca XIX w. W latach 60-tych ubiegłego stulecia zostały podjęte działania mające na celu odtworzenie budynku w formie nawiązującej do obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Parkowego. Odnalezione w piwnicach zameczku fragmenty dokumentacji projektowej, stanowiły podstawę do opracowania materiałów, które pozwoliłyby na realizację projektu. Przeprowadzone prace budowlane zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi, które ukazały kształt oraz formę XIX w. budynku. Odsłonięte piwnice budynku pozwoliły na szczegółowe określenie rozmiarów historycznego obiektu, oraz dostosowanie współczesnej formy do wymagań konserwatorskich i założeń parkowych.

Prace przygotowawcze zwiane z budową rozpoczęto w 2008 r.  Dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego do końca 2009 r. zrealizowano I etap prac – stan surowy zamknięty budynku centralnego. Aplikowanie o środki unijne i wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego pozwoliło na kontynuację prac i zakończenie realizacji całej inwestycji. Efektem jest dwukondygnacyjny budynek, który pełni funkcję nowoczesnego centrum koncertowo-teatralno-ekspozycyjnego. Oprócz wielofunkcyjnej sali z fortepianem i foyer, budynek oranżerii posiada także dwa przeszklone skrzydła boczne, w nowoczesnej formie nawiązujące do XIX w. oranżerii.

24 października 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Oranżerii – obiektu w Zespole Pałacowo-Parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nowoczesnego centrum kulturalnego, dającego możliwość mieszkańcom pobliskich miejscowości i Mazowsza, uczestniczenia w ciekawych imprezach kulturalnych. Obiekt oranżerii jest wyjątkowy nie tylko pod względem funkcji, ale również formy, a odtworzona w ramach rewaloryzacji zespołu parkowego fontanna, według projektu XIX- wiecznego projektanta ogrodów, Waleriana Kronenberga, w połączeniu z otoczeniem zieleni i zabytkowego drzewostanu stwarza wyjątkowe miejsce do spacerów, odpoczynku i chwilowemu oderwaniu się od szarej codzienności.

1 czerwca 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ekspozycji multimedialnej zlokalizowanej w suterenie Oranżerii, która powstała w ramach projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych”

Projekt miał na celu aranżację i przygotowanie sutereny oranżerii do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Projekt zakładał podzielenie przestrzeni na cztery oddzielne ekspozycje, podejmujące różne aspekty budynku oranżerii – jego historię i przeznaczenie, architekturę i rozwiązania techniczne oraz prace archeologiczne dotyczące obiektu.

Sala otwierająca zwiedzanie ekspozycji ma za zadanie wprowadzić turystę w przestrzeń historycznej oranżerii, przełożoną na język współczesnej architektury. Za pomocą dźwięku, obrazu oraz atmosfery pomieszczenie umożliwia poznanie, czym był i czemu służył budynek. Znajduje się w tej części makieta „historyczna”, przedstawiająca połowę budynku oranżerii, której zadaniem jest pokazanie integracji architektury z otaczającą ją i znajdującą się wewnątrz zielenią. Odbicie makiety w lustrach pozwala zobaczyć całość obiektu, tworząc jednocześnie efekt powiększenia pomieszczenia i nadaniu mu centralnego charakteru. Jedna ze ścian mieści w sobie stanowiska edukacyjne audio i wideo, dostępne dla zwiedzających poprzez wizjery. Przedstawiają one historyczne fotografie założenia parkowego, filmy informacyjne i muzykę. W jednaj z sal zaprezentowane jest połączenie techniki z architekturą. Jest to przestrzeń eksponująca strukturę i rozwiązania techniczne zastosowane w oranżerii. W istniejący układ z cegieł pozyskanych na stanowisku archeologicznym, zostały wkomponowane elementy wyjaśniające sposób funkcjonowania budynku.

Konstrukcja obiektu przedstawiona została za pomocą makiety montowanej na ścianie. Przedstawiona jest, jako przekrój przez kluczowe elementy struktury wraz z opisem tekstowym i dźwiękowym.

Jest w tej strefie również makieta interaktywna, przedstawiająca kanały grzewcze i system rozprowadzania ciepła po obiekcie. Makieta ma być rodzajem intelektualnej zabawy, w której przekładając odpowiednie elementy, użytkownik ma na celu doprowadzenie „ogrzewania” do wyznaczonego celu. Tematem wiodącym trzeciej strefy jest archeologia na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Opinogórze. W sali przedstawione zostały prace przeprowadzone podczas badań nad budynkiem oranżerii. Jest tu również ekspozycja prezentująca elementy używane w XIX wiecznej oranżerii.

Jesteśmy przekonani, że aranżacja ekspozycji w Oranżerii wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie obiektem, który uchodzi za jeden z najpiękniejszych na Mazowszu.

Ekspozycja multimedialna, Oranżeria
Ekspozycja multimedialna, Oranżeria