Muzeum Romantyzmu w Opinogórze otwarto 20 maja 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim.

Na Muzeum Romantyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego parku  krajobrazowego w stylu angielskim. Są to:

 • neogotycki Pałacyk z lat 40. XIX w., mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu,
 • neogotycki budynek Oficyny Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe.
 • Od 2008 r. w parku stoi, wzniesiony w oparciu o projekt Józefa Gałęzowskiego sprzed stu lat,
 • Dwór  w którym można oglądać wystawę „Malarstwo i rzeźba w epoce romantyzmu”.
 • Powozownia mieszczące ekspozycje Pojazdy Konne oraz Europejskie Tradycje Polowań Konnych,
 • Oranżeria z salą konferencyjno – koncertową i ekspozycją multimedialną
 • Zabudowania Folwarczne mieszczące zaplecze edukacyjne, stajnię i ptaszarnię.

Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza (autora „Nie-Boskiej Komedii”, 1835) i poety, którego obszerna korespondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej epistolografii romantycznej.

W muzeum gromadzone są też pamiątki epoki napoleońskiej. Tradycyjnie temat ten zajmował poczesne miejsce w siedzibach opinogórskiej gałęzi rodu Krasińskich, od czasu udziału ojca poety, Wincentego, jako dowódcy pułku szwoleżerów w kampanii napoleońskiej. 

Najciekawsze eksponaty w Muzeum to:

 • teczka Napoleona zabrana przez Kozaków podczas przeprawy przez Berezynę,
 • portret Zygmunta Krasińskiego malowany przez jego żonę Elizę (Elżbietę) z Branickich Krasińską,
 • drzewo genealogiczne rodu Krasińskich – miedzioryt odbity na jedwabiu z 1722 r.,
 • siedem portretów Krasińskich,
 • marmurowe popiersie gen. Wincentego Krasińskiego – dzieło F. Bosio z 1808 r.
 • dwie empirowe biblioteczki z księgozbiorem francuskim z XVII i XVIII wieku złożonym z dzieł literackich, historycznych i filozoficznych.

W księgozbiorze Muzeum znajdują się także wczesne wydania utworów Krasińskiego, jak również korespondencja, zbiory grafik i map.

Poza terenem  parku zwiedzać można Kościół z kryptą grobową, w której pochowany jest Zygmunt Krasiński, jego rodzice i dzieci. W Kościele znajduje się nagrobek Marii z Radziwiłłów Krasińskiej, matki poety, przedstawiający kobietę błogosławiącą syna, oraz płaskorzeźby synów poety. 

W parku, nieopodal Dworu znajduje się jedyny w Polsce pomnik Zygmunta Krasińskiego, odsłonięty w 1989, przedstawiający Poetę siedzącego w fotelu. Autorem rzeźby jest Mieczysław Welter. 

Jest także w parku marmurowa ławeczka wykonana w 1832 r. na zamówienie Amelii Załuskiej,  pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”.  Wg relacji gości odwiedzających Opinogórę, każdy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha.
Powszechne w parkach romantycznych kamienne meble zachowały się w parku opinogórskim. Należą do nich: kamienny fotelik nazywany „fotelikiem Cieszkowskiego”, okrągły stół, kolumna z wazonem. U stóp Pałacyku stoi kamienny krzyż z inskrypcją o Bolesławie IV, wystawiony  w 1838 r. przez gen. Wincentego Krasińskiego dla uczczenia pamięci księcia mazowieckiego, który zginął w Opinogórze w 1454 r. podczas polowania.  

Muzeum prowadzi szeroko zakrojoną działalność wystawienniczą, edukacyjną i popularyzatorską, organizuje koncerty muzyki poważnej, spotkania poetyckie, sesje naukowe, lekcje muzealne, konkursy, wydaje materiały reklamowe, katalogi i przewodniki.

O Muzeum – Nagranie lektorskie w Polskim Języku Migowym

Plan Muzeum Romantyzmu w Opinogórze