Zdjęcie przedstawiające budynek Dworu od strony wejścia

W XIX w. rezydencję Krasińskich w Opinogórze tworzyły trzy obiekty: neogotycki Zameczek z I połowy XIX w. pełniący rolę pawilonu ogrodowego, neogotycka Oficyna Dworska z tego okresu, w której mieszkała służba i były pomieszczenia dla gości oraz rozległy drewniany dwór z przełomu XVII/XVIII w. Dwór ten, przebudowywany w kolejnych latach, pełnił do końca XIX w. funkcję siedziby rodowej.

Na początku XX w. (ok. 1907 r.) dwór był już w bardzo złym stanie. W jednym ze skrzydeł dworu utworzono muzeum poświęcone Zygmuntowi Krasińskiemu (zgromadzono tam pamiątki rodzinne zachowane po poecie), w drugim skrzydle zamieszkiwał urzędnik carski. Już wówczas  III ordynat opinogórski hr. Adam Krasiński (1870-1909) myślał o rozebraniu dworu i zbudowaniu na jego miejscu nowej luksusowej siedziby wiejskiej.

Budowa nowego dworu

Wybudowanie nowego dworu podyktowane było nie tylko koniecznością, ale było też efektem ogólnego porządkowania Opinogóry, związanego ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin jego słynnego dziadka – poety Zygmunta Krasińskiego przypadającą na dzień 19.02.1912 r.  Hr. Adam Krasiński planował zorganizować w Opinogórze wielkie uroczystości związane z tą rocznicą. W dniu 19.12.1907 r. przy współpracy z Towarzystwem „Polska Sztuka Stosowana” z Krakowa ogłosił konkurs na projekt nowego dworu w Opinogórze.

Program konkursu zakładał, że budynek  dworu miał posiadać „charakterystyczny wyraz wiejskiego dworu polskiego”: kolumnowy ganek, wysoki łamany dach, miał być murowany, tynkowany i kryty dachówką, wyposażony w nowoczesne łazienki i centralne ogrzewanie itp. Założenia programowe konkursu miały również symboliczne znaczenie, podkreślając patriotyzm fundatora oraz jego związki z tą ziemią. 

Konkurs, na który wpłynęło 23 projekty architektoniczne, rozstrzygnięto 18.05.1908 r. Pierwszą nagrodę przyznano polskiemu architektowi Józefowi Gałęzowskiemu, gdyż jego projekt najbardziej odpowiadał hr. Adamowi i Wandzie Krasińskim. Był to projekt dworu o cechach klasycystycznych, łączący w sobie wdzięk dworu wiejskiego z doskonałymi pomysłami architektonicznymi, godził skromny zewnętrzny wygląd z wygodnym rozkładem pomieszczeń umożliwiających właścicielom prawdziwy komfort zamieszkiwania w  nim. Nagrodzony projekt nie został jednak zrealizowany, gdyż hr. Adam Krasiński zmarł 17.01.1909 r. Jego następcy nie podjęli się budowy nowego dworu.

W 1913 r. stary dwór został prawdopodobnie rozebrany i w ten sposób przestało istnieć w Opinogórze miejsce, w którym spędził dzieciństwo i młodość  poeta Zygmunt Krasiński, jeden z najsłynniejszych twórców polskiego romantyzmu.

W 2004 r. władze samorządowe województwa mazowieckiego podjęły decyzję o rozbudowie zespołu muzealnego w Opinogórze. Wybrano do realizacji zachowany z 1908 r. projekt dworu Krasińskich dostosowując wnętrza do potrzeb muzeum.

11 września 2008 r., sto lat od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego, nowy obiekt Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – Dwór Krasińskich został oddany do użytkowania. 

W budynku aktualnie można podziwiać wystawę „Malarstwo i rzeźba w epoce romantyzmu” .