GODZINY OTWARCIA

MUZEUM 10.00 – 18.00
PARK 7.00 – 22.00

EKSPOZYCJE MUZEALNE:

Zwiedzanie wnętrz muzealnych (poza kryptami) w dniach od wtorku do niedzieli odbywa się w następujących godzinach i porządku (ustala się trasę zwiedzania):

1Zameczek10:3012:0013:3015:0016:30
2Powozownia10:5012:2013:5015:2016:50
3Oficyna11:0512:3514:0515:3517:05
4Dwór11:2512:5514:2515:5517:25
5Oranżeria11:4513:1514:4516:1517:45

Maksymalny czas zwiedzania poszczególnych obiektów wynosi 15 min. z wyjątkiem Oranżerii, w której czas zwiedzania wynosi 10 minut. Czas przejścia pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosi ok. 5 min.

Ostatnie wejście do Muzeum 1,5 godz. przed zamknięciem obiektów.

W razie spóźnienia czas zostanie proporcjonalnie odjęty od przewidywanego czasu zwiedzania w danym obiekcie. Muzeum nie gwarantuje możliwości zwiedzania obiektów (których czas zwiedzania minął z powodu spóźnienia zwiedzającego) w tym samym dniu.

KRYPTY

Zwiedzanie krypt odbywa się w następujących godzinach:

Wtorek – Piątek
9.35, 14.05
Sobota – Niedziela
14.00, 15.00

KASA MUZEUM ORAZ SKLEPIK Z PAMIĄTKAMI

Kasa oraz sklepik z pamiątkami są czynne w wyznaczonych godzinach:

Wtorek – Niedziela
10.00 – 18.00
Przerwa na dezynfekcję 13.30 – 14.00

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.
Bezpłatne bilety wstępu na ekspozycje należy odebrać w kasie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Ekspozycje muzealne są nieczynne w dni świąteczne: Nowy Rok (1 stycznia), Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało, Wszystkich Świętych (1 listopada), Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt).

REZERWACJA

  1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w związku z ograniczoną liczbą biletów do sprzedaży na ekspozycje muzealne umożliwia rezerwację (z zastrzeżeniem pkt. 1a) dot. zwiedzania ekspozycji muzealnych w budynkach muzealnych turystów indywidualnych:
    1. telefoniczną pod numerem 23 671 70 25 lub
    2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mr@muzeumromantyzmu.pl

–    oraz płatność przelewem najpóźniej 7 dni przed planowaną datą zwiedzania na rachunek bankowy wskazany podczas rezerwacji.

1a. Rezerwacja nie dotyczy biletów na jeden wybrany obiekt, będzie można je nabyć  jeśli nie zostały one uprzednio wyprzedane w procesie rezerwacji na cały zespół . W takiej sytuacji istnieje możliwość wstępu na jeden wybrany obiekt poprzez zakup biletu bezpośrednio w kasie muzealnej.

2. Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

3. Rezerwacja wygasa w przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w ust. 1.

4. Kwota wpłacona po przekroczeniu terminu wskazanego w pkt. 1 nie podlega zwrotowi, może jednak zostać zarachowana na poczet przyszłej wizyty, pod łącznym spełnieniem warunków:

  • a) informacja o odwołaniu pierwotnej rezerwacji musi zostać przekazana na adres mr@muzeumromantyzmu.pl co najmniej 3 dni przed planowanym zwiedzaniem,
  • b) przyszła wizyta zaplanowana zostanie w tym samym roku kalendarzowym,

5. Rezerwacja jest ważna jeżeli została potwierdzona przez pracownika Muzeum. Pracownik Muzeum przekaże hasło do rezerwacji, poinformuje również o obowiązku przestrzegania Regulaminu zwiedzania.

6. Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne w Muzeum jest podanie obsłudze hasła uzyskanego podczas rezerwacji lub biletu wstępu zakupionego w kasie muzealnej.

7. W razie spóźnienia czas zostanie proporcjonalnie odjęty od przewidywanego czasu zwiedzania w danym obiekcie. Muzeum nie gwarantuje możliwości zwiedzania obiektów (których czas zwiedzania minął z powodu spóźnienia zwiedzającego) w tym samym dniu.

Numer konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
21 1600 1462 1827 7335 3000 0004

Uprzejmie informujemy, iż w stanie epidemii, do odwołania, obowiązuje nowy Regulamin zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.