Cennik biletów obowiązujący w stanie epidemii

Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.

CENY BILETÓW WSTĘPU

BILET NORMALNY – 10zł
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika.
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny
wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.  

BILET ULGOWY – 8 zł
Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika.  

BILET NORMALNY – JEDEN WYBRANY OBEKT– 4 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

BILET ULGOWY – JEDN WYBRANY OBIEKT – 3 zł
Zwiedzanie jednego wybranego obiektu: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. 

BILET RODZINNY (WEEKENDOWY – OD PIĄTKU DO NIEDZIELI):

 • 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (w wieku 7 – 16 lat) – 25 zł
 • 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 33 zł
 • 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (w wieku 7 – 16 lat) – 40 zł (każdemu następnemu członkowi rodziny przysługuje bilet ulgowy).

Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika.
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika

BILET KARTA DUŻEJ RODZINY: 50 % ceny biletu normalnego/ dorosły

 • 50 % ceny biletu ulgowego/ dziecko
 • 50 % ceny biletu normalnego/ dorosły

Zwiedzanie całego zespołu muzealnego: Pałacyk, Oficyna, Dwór, możliwe bez Przewodnika. 
Powozownia i Oranżeria: wstęp bezpłatny wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika

BILET DO PODZIEMI GROBOWYCH – 3 zł/os.

Zwiedzanie wyłącznie w wyznaczonych godzinach, w obecności Przewodnika. Podczas Mszy św. oraz nabożeństw nie oprowadza się po podziemiach grobowych.

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

10 zł/os. dla turystów indywidualnych
Oprowadzanie po całym zespole muzealnym: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach

4 zł/os. dla turystów indywidualnych
Oprowadzanie w jednym wybranym obiekcie:  Pałacyk, Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach

50 zł od grupy zorganizowanej
Oprowadzanie po całym zespole muzealnym: Pałacyk, Oficyna, Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie w wyznaczonych godzinach. 

20 zł dla grup zorganizowanych 
Oprowadzanie w jednym wybranym obiekcie: Pałacyk lub Oficyna, lub Dwór.
Powozownia i Oranżeria: usługa oprowadzania przez Przewodnika bezpłatna, wyłącznie  w wyznaczonych godzinach. 

Oprowadzanie przez przewodnika muzealnego grup zorganizowanych odbywa się w godzinach ustalonych podczas dokonania wcześniejszej rezerwacji.

 • Bilet za udział w imprezie kulturalnej (np. jednodniowy pobyt, rodzinna niedziela/sobota, spektakl, koncert, warsztaty, wakacje, ferie, itp.) wynosi od 5,00 zł/os. do 75 zł/os. w jednym, dniu imprezy, o czym każdorazowo decyduje Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 • Bilet za lekcję muzealną przeprowadzoną w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zaplanowaną na 45 – 60 minut wynosi:
  a) 40 zł za grupę do 15 osób,
  b) 3 zł od osoby dla grup w przedziale od 15 do 28 osób.

  Lekcje odbywają się od wtorku do piątku po wcześniejszej rezerwacji.
 • Ceny biletów wstępu na koncerty (sobotnie, niedzielne, spektakle, itp.) w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynoszą od 1,00 zł do 100 zł, o czym każdorazowo decyduje Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 • Ceny biletów wstępu w związku z powszechnymi akcjami kulturalnymi, w których za zgodą Dyrektora uczestniczy Muzeum – od 1,00 zł do 5,00 zł.

Ceny innych opłat związanych ze wstępem do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  wynoszą: Sesja ślubna oraz inna okolicznościowa wykonywana w parku – 100,00 zł brutto.

Bilet ulgowy przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom;
 • opiekunom dziecka z niepełnosprawnością lub przewodnika niewidomego dziecka z niepełnosprawnością.

Bezpłatny wstęp do obiektów zespołu muzealnego przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; |
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
 • dzieciom do lat 7;
 • opiekunom grup zorganizowanych, czyli pilotom, nauczycielom i wychowawcom;
 • dzieciom z niepełnosprawnością.

Ulgi i zwolnienia, przysługują po okazaniu stosownych dokumentów, którymi są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
 • legitymacje emeryta, rencisty;
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
 • legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2 (w cenniku);
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 1 (w cenniku) ;
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;
 • Karta Polaka;
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 3 (w cenniku) , do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.

 • W dniu nieodpłatnym, obowiązuje zwiedzanie indywidulane i bez rezerwacji. Korzystanie z usług przewodnickich oraz zwiedzanie podziemi grobowych jest odpłatne – zgodnie z cennikiem.
 • Zwiedzanie grupowe w tym dniu z przewodnikiem i rezerwacją jest możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora. Zwiedzanie i usługa przewodnicka dla grupy są  odpłatne – zgodnie z cennikiem.

Cennik obowiązuje od dnia 5 września 2020 r. do odwołania.

PONIŻEJ CENNIK DO POBRANIA

FORMY PŁATNOŚCI: 
W kasie Muzeum honorowana jest płatność KARTĄ PŁATNICZĄ

Karty płatnicze honorowane są także w Gościńcu Ogrodnika.