Magazyn informacyjny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Magazyn informacyjny, który ukazuje się dwa razy w ciągu roku, w maju i w grudniu.

Zamieszczane są w nim wzmianki informujące o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce na terenie Muzeum Romantyzmu: wystawach, konferencjach, koncertach, spektaklach, wydawanych pozycjach książkowych. Znajdują się tu także artykuły z zakresu historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.

Dotyczą one głównie historii Opinogóry i rodu Krasińskich, a przede wszystkim poety Zygmunta Krasińskiego. Magazyn jest dostępny nie tylko w formie drukowanej, ale również na stronie internetowej muzeum 
do pobrania w formacie pdf.  Zapraszamy także do współpracy czytelników. Bardzo chętnie na łamach pisma zaprezentujemy współczesnych poetów oraz wspomnienia związane z pobytem w Muzeum. 

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 19 (2024)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 18 (2023)

Okładka magazynu Muzealne Rozmaitości przedstawiająca Krzyż Bolesława IV, księcia mazowieckiego, znajdujący się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 17 (2023)

Okładka magazynu Muzealne Rozmaitości przedstawiająca wieżę neogotyckiego pałacyku zasłoniętą przez ośnieżone drzewa.

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 16 (2022)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 15 (2022)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 14 (2021)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 13 (2021)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 12 (2020)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 11 (2020)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 10 (2019)

Muzealne Rozmaitości nr 9

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 9 (2019)

Muzealne Rozmaitości

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 8 (2019)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 7 (2018)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 6 (2018)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 5 (2017)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 4 (2016)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 3 (2016)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 2 (2015)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 1 (2015)