Amor patriae nostra lex, Zeszyt VII

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2020, 
Zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
Oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 60

W roku 2020 obchodziliśmy dwie ważne rocznice dotyczące ostatniego ordynata opinogórskiego Edwarda hrabiego Krasińskiego (1870-1940). 10 maja br. minęło 150 lat od jego narodzin w Radziejowicach, zaś 8 grudnia – 80 lat od śmierci w niemieckim obozie w Dachau. Stały się one doskonałą okazją do przypomnienia działalności ordynata. 

Niniejsza publikacja, której tytuł stanowi zawołanie rodowe Krasińskich: „Miłość Ojczyzny naszym prawem”, tak wyraźnie przeświecające Edwardowi Krasińskiemu, niech będzie chociaż częściowo przybliżeniem kolei życia tak ważnej dla naszej kultury, a w szczególności muzealnictwa, osoby.

Cena: 15 zł

„Pałacyk Zygmunta Krasińskiego. Przewodnik”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019, 
Magdalena Bral, Aldona Łyszkowska
Oprawa miękka, format A5, Stron 24

Publikacja prezentuje historię opinogórskiego pałacyku. Zawiera także opisy i fotografie znajdującej się w nim obecnie ekspozycji poświęconej Zygmuntowi Krasińskiemu. Pokazuje  najważniejsze eksponaty.
Warto ją mieć podczas zwiedzania.

Cena: 10 zł

Amor patriae nostra lex, Zeszyt VI

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019, 
Zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
Oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 63

Publikacja prezentuje działania renowacyjne i konserwatorskie podjęte w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze”, dzięki którym stworzono „Kryptę wieszcza”, w której w centralnym miejscu stanął wykuty w marmurze pomnik nagrobny Zygmunta Krasińskiego wg projektu artysty rzeźbiarza Romana Stanisława Lewandowskiego z 1913 r.

Cena: 16 zł

„Kolorowanki Muzeum Romantyzmu w Opinogórze”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019, 
Opracowanie: Aldona Łyszkowska
Projekt graficzny kolorowanek: Sylwia Blekicka
Fotografie: Michał Krzyżanowski
Oprawa miękka, format A4,  stron 24

Książeczka do kolorowania skierowana do najmłodszych Gości Muzeum. Dzięki niej dzieci w przystępny i twórczy sposób mogą poznać opinogórski zespół pałacowo-parkowy.

Cena: 10 zł

„Zespół Pałacowo – Parkowy Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019 r.
Oprac. red.: Aldona Łyszkowska, Wojciech Jerzy Górczyk
Oprawa twarda, format 210×210 cm, stron 72

Pozycja stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przewodnik przybliża historię powstania neogotyckiego pałacyku, oficyny dworskiej, dworu Krasińskich, zespołu folwarcznego i oranżerii oraz założenia parku krajobrazowego w stylu romantycznym. Czytelnik zyska także informacje na temat kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP. Znajdziemy w nim dużo materiałów archiwalnych.

Cena 25 zł

Modlitwy i wiersze, Z. Krasiński

„Modlitwy
i wiersze” Zygmunt Krasiński

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2015 r.
Oprac. red. Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska
Oprawa twarda, format A6 (9,5×14,5 cm), stron 72

W tym wspaniałym i jakże urokliwym wydaniu znalazły się wybrane modlitwy i wiersze Zygmunta Krasińskiego mające charakter religijny. Poeta w romantycznym uniesieniu oddaje chwałę Bogu. Modlitwy kierowane do Najwyższego są wzniosłe, ale dość pesymistycznie nastawione do życia. Odnotować można rozpacz istnienia, śmierć jako wyzwolenie człowieka, szansę na nowe życie w wymiarze pozagrobowym. Wiersze z jednej strony są typowymi modlitwami, z drugiej można zauważyć w nich cechy wychodzące poza katolickie poglądy.  Antologia liryków jest jednak powiązana z życiem poety, dlatego też zyskuje szczególny, autobiograficzny charakter.  Zawarte w tomiku teksty pochodzą z Pism Zygmunta Kasińskiego wydanych przez Tadeusza Piniego w 1904 roku we Lwowie. Na uwagę zasługuje staranna oprawa graficzna stylizowana na wiek XIX. 
W wydaniu znalazły się grafiki autorstwa ciechanowskiego artysty plastyka Marka Zalewskiego.

Cena: 12 zł i 14 zł (z ozdobami na rogach)

” Maryja
w poezji romantycznej”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
wydanie 2016
Oprac. red. Aldona Łyszkowska, Stanisława Maliszewska, Beata Woźniak
Oprawa twarda, format A6, (9,5×14,5 cm), stron 104.

To druga z kolei, po wydanym w roku 2015 tomiku Modlitwy i wiersze Zygmunta Krasińskiego, nastrojowa miniatura poetycka zasługująca na Państwa uwagę. Tym razem jest to wybór wierszy polskich poetów doby romantyzmu, tematycznie związany z kultem Matki Bożej. Znaleźć tu można utwory między innymi: Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego, Wincentego Pola, ks. Karola Antoniewicza, Juliusza Słowackiego, Władysława Syrokomli, Teofila Lenartowicza. Występują w nich religijne motywy uwielbienia, adoracji, pocieszenia, oddania. Maryja przedstawiana jest jako pośredniczka próśb i żalów ludzkich. Wiersze niewątpliwie zmuszają do refleksji. Na uwagę zasługuje staranna oprawa graficzna stylizowana na wiek XIX. W wydaniu znalazły się grafiki autorstwa ciechanowskiego artysty plastyka Marka Zalewskiego.

Cena: 12 złotych i 14 złotych (z ozdobami na rogach)

Wiersze dla kobiet, Z. Krasiński

„Wiersze
dla kobiet”
Zygmunt Krasiński

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2017 r.
Wybór wierszy i redakcja: Aldona Łyszkowska
Oprawa twarda, format A6, (9,5×14,5 cm), stron 104.

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2015 r. zapoczątkowało wydawanie miniatur – jako pierwsze zostały wydane „Modlitwy i wiersze” Zygmunta Krasińskiego. W roku następnym ukazała się publikacja pt. „Maryja w poezji romantycznej”. W tym roku ukazała się trzecia z tej serii: „Wiersze dla kobiet” Zygmunta Krasińskiego. Prezentowane są w niej wiersze Krasińskiego pisane do ukochanych kobiet poety: Amelii Załuskiej, Joanny Bobrowej, Delfiny Potockiej i żony Elizy Branickiej.
Można powiedzieć, że w pewien sposób dokumentują one poszczególne etapy życia wieszcza, kolejne oczarowania. Widać to zwłaszcza na przykładzie zmiany stosunku do żony Elizy (Elżbiety) z Branickich Krasińskiej. Taki utwór często bywał prezentem, chociaż bywało i tak, że wiersz towarzyszył bardziej materialnemu podarkowi, był posyłany np. z krzyżykiem („Weź ten prosty krzyż biały…”) czy z lornetką (Chcę byś mymi szkłami…”).

Cena 12 złotych i 14 złotych (z ozdobami na rogach) 

WYDAWNICTWA

” Szlakiem kościołów fundacji Krasińskich. Opinogóra – Pałuki – Krasne”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
wydanie 2015
Oprac. red. Stanisława Maliszewska, Aldona Łyszkowska
Oprawa twarda, format A4 (21×30 cm), stron 68 

Książka prezentuje członków rodziny Krasińskich jako fundatorów kościołów, budowniczych pałaców i dworów.
W opracowaniu szczegółowo odnotowana została historia powstania i rozwoju trzech parafii związanych z rodem Krasińskich: Opinogóra, Pałuki i Krasne. W pozycji znalazły się opisy wystroju wnętrz poszczególnych kościołów oraz miejsc z nimi związanych takich jak plebania czy cmentarz. Na uwagę zasługują prezentowane ciekawostki związane z poszczególnymi miejscami. Wielką rolę w książce odgrywają archiwalne oraz współcześnie wykonane zdjęcia, a także cytowane fragmenty źródeł historycznych pokazujące dane miejsca z perspektywy świadków określonego czasu.

Cena: 35 zł

” Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego. ”

Praca zbiorowa pod red. Romana F. Kochanowicza i Tadeusza Skoczka
Wyd. Warszawa-Opinogóra 2016
Oprawa miękka, format A5 (16,3×23,5), stron 296+9 il.kol.

Książka jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, jaka odbyła się w Opinogórze i Warszawie w dniach 8-9 październiku 2015 roku. Celem jej było przedstawienie aktualnego stanu badań nad postacią generała, jego losów życia i ożywioną działalnością w zakresie popularyzacji polskiej kultury, sztuki, polityki oraz działalności wojskowej. Chodziło również o ukazanie szerokiego spectrum życia politycznego, kulturalnego, naukowego i intelektualnego Królestwa Polskiego i jego stolicy. W książce prezentowane są referaty wygłoszone przez przedstawicieli środowisk naukowych Warszawy, Krakowa, Torunia, Siedlec, Pułtuska i Opinogóry. Każdy artykuł poprzedzony został słowami kluczowymi i streszczeniem oraz opatrzony przypisami i bibliografią.  Do pozycji dołączono kolorowy dodatek z fotografiami. Książka została wydana dzięki współpracy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Cena: 50 zł

„Amor patriae nostra lex”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2016,
zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 109.

To trzeci z zeszytów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
w których tytule wykorzystano dewizę rodu Krasińskich: „miłość ojczyzny naszym prawem”. Publikacja ma charakter okolicznościowy, powstała z okazji obchodzonego w 2016 roku 55-lecia Muzeum. Prezentuje różne formy działalności opinogórskiej placówki m.in. działalność wystawienniczą, wydawniczą czy naukową. Zostały w niej także przedstawione sylwetki przyjaciół Muzeum Romantyzmu. 

Cena 15 zł

„Amor patriae nostra lex”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2017, 
zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 63.

Niniejsza publikacja jest pokłosiem ubiegłorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościołach fundacji Krasińskich na Mazowszu i na Podlasiu. Prezentuje związki kościołów
w Ciechanowie, Węgrowie, Woli Kiełpińskiej oraz
w Krasnosielcu z rodem Krasińskich. Pozostałe świątynie –
w Krasnem, Opinogórze i Pałukach – zostały opisane we wcześniejszym wydawnictwie Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze pt. „Szlakiem kościołów fundacji Krasińskich. Opinogóra-Pałuki-Krasne”.

Cena 17 zł

„Amor patriae nostra lex”

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2018 r.
Zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.
Oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 63

Do dzisiaj w całej Polsce pozostało wiele obiektów ozdobionych herbem „Ślepowron”, które są świadectwem działalności rodu Korwin Krasińskich. Wśród nich ważną rolę odgrywają kościoły fundowane czy wspierane przez Krasińskich (m.in. Opinogóra, Węgrów, Krasne, Pałuki). Pragnąc pokazać wkład Krasińskich w budowanie i rozwój kościołów, w 2015 r. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zainicjowało cykl „Chrześcijańskich Dni Kultury w kościołach fundacji Krasińskich”. Wydarzenie miało miejsce trzykrotnie. Swoistym podsumowaniem kolejnych edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej było Sympozjum Ekumeniczne łączone z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Jedność
w różnorodności”, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury, którego pokłosiem jest niniejsza publikacja.

Cena: 15 zł

„Malarstwo polskie XIX wieku”

Oprawa twarda, papier kredowy, 68 ilustracji barwnych; 127 stron;
format: 21,5x 22,5 cm.

Katalog wystawy stałej pt. „Galeria malarstwa polskiego XIX w.”, która eksponowana jest w dworze Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Jest to bardziej przewodnik po galerii niż katalog naukowy. Przedstawiono w nim wszystkie, prezentowane na wystawie obrazy. Jego rolą jest przybliżenie widzowi życiorysów twórców, a także historii i znaczeń obrazów ukazanych na wystawie. W niektórych przypadkach opisano scenę namalowaną na obrazie, przy innych ukazano historię powstania dzieła, a przy portretach przybliżono czytelnikom życiorysy sportretowanych postaci.

Cena 40 zł

Komiks „Opin” na podstawie utworu „Pan Trzech Pagórków”
Z. Krasińskego

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2018
Scenariusz: Rafał Kado
Ilustracje, opracowanie graficzne, projekt okładki: Rafał Kado
Redakcja, koordynacja projektu: Aldona Łyszkowska, Wojciech Górczyk, Dariusz Cybulski
Oprawa zeszytowa, papier kredowy, format A4, stron 36.

Z niemałą przyjemnością informujemy o wydaniu przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pierwszego komiksu. Tytuł i część fabuły komiksu odnoszą się do „Pana Trzech Pagórków” – utworu Zygmunta Krasińskiego podarowanego ojcu – generałowi Wincentemu Krasińskiemu – z okazji imienin 6 kwietnia 1828 r. (poeta miał wówczas szesnaście lat) wraz z życzeniami „nieśmiertelnej chwały”. Zygmunt Krasiński stworzył w tym utworze mistyfikację legendy opowiadającej o jego stronach rodzinnych, a słowiańskiego Opina wyposażył w bajroniczną niechęć do świata, spowodowaną doznanymi niegdyś krzywdami. Jak wyjaśniał były to ułamki ze starego rękopisu otrzymanego od zjawy podczas jednego ze swoich samotnych polowań „przeszłej jesieni w Opinogórze”. Nawiązując do treści utworu Krasińskiego, za sprawą kreski Rafała Kado przenosimy się w czasie – do pierwszej połowy wieku XIX, gdy neogotycki pałacyk opinogórski dopiero był budowany, a Zygmunt Krasiński przyjeżdżał do Opinogóry – wiejskiej posiadłości rodowej – odpoczywać i polować, oraz jeszcze wcześniej – do czasów, gdy trzema pagórkami władał okrutny Opin.

Cena 15 zł

Album
„Cztery Pory Roku”

Album: „Cztery pory roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019 r.
Redaktor naczelny: Roman F. Kochanowicz
Oprawa twarda, format: A4, stron 64

Album ukazuje architektoniczne piękno zespołu pałacowo-parkowego w urzekającej wiosennej i letniej zieleni, wielobarwnej jesieni i zimowej szacie. Jest także odzwierciedleniem zmian infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach w Muzeum.

Cena: 55 zł