Muzealne wydawnictwa do nabycia w kasie w Zameczku

Przewodniki

Zespół Pałacowo – Parkowy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019 r.
Oprac. red.: Aldona Łyszkowska, Wojciech Jerzy Górczyk
Oprawa twarda, format 210×210 cm, stron 72

Pozycja stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Przewodnik przybliża historię powstania neogotyckiego pałacyku, oficyny dworskiej, dworu Krasińskich, zespołu folwarcznego i oranżerii oraz założenia parku krajobrazowego w stylu romantycznym. Czytelnik zyska także informacje na temat kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP. Znajdziemy w nim dużo materiałów archiwalnych.

Cena 25 zł


Flora i Fauna zabytkowego parku
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Oprawa miękka, papier kredowy, stron 38; redaktor naczelny: Roman F. Kochanowicz; opracowanie redakcyjne: Rafał Kamiński; Współpraca: Mieczysław Maruszewski;  zdjęcia: Michał Krzyżanowski; format: 20 x 20 cm.

Album prezentujący historię parku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zaznaczeniem jego kompozycji oraz świata flory i fauny. W pozycji zwrócono uwagę na nasadzenia stosowane w sąsiedztwie istniejących budynków, które zmieniało się na przestrzeni lat oraz elementy architektury ogrodowej. Poddano też analizie współczesne rozwiązania: woliery dla ptaków oraz stajnię.

Cena 20 zł

Dla najmłodszych

Komiks „Opin” na podstawie utworu
„Pan Trzech Pagórków” Z. Krasińskiego

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2018
Scenariusz: Rafał Kado
Ilustracje, opracowanie graficzne, projekt okładki: Rafał Kado
Redakcja, koordynacja projektu: Aldona Łyszkowska, Wojciech Górczyk, Dariusz Cybulski
Oprawa zeszytowa, papier kredowy, format A4, stron 36.

Z niemałą przyjemnością informujemy o wydaniu przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pierwszego komiksu. Tytuł i część fabuły komiksu odnoszą się do „Pana Trzech Pagórków” – utworu Zygmunta Krasińskiego podarowanego ojcu – generałowi Wincentemu Krasińskiemu – z okazji imienin 6 kwietnia 1828 r. (poeta miał wówczas szesnaście lat) wraz z życzeniami „nieśmiertelnej chwały”. Zygmunt Krasiński stworzył w tym utworze mistyfikację legendy opowiadającej o jego stronach rodzinnych, a słowiańskiego Opina wyposażył w bajroniczną niechęć do świata, spowodowaną doznanymi niegdyś krzywdami. Jak wyjaśniał były to ułamki ze starego rękopisu otrzymanego od zjawy podczas jednego ze swoich samotnych polowań „przeszłej jesieni w Opinogórze”. Nawiązując do treści utworu Krasińskiego, za sprawą kreski Rafała Kado przenosimy się w czasie – do pierwszej połowy wieku XIX, gdy neogotycki pałacyk opinogórski dopiero był budowany, a Zygmunt Krasiński przyjeżdżał do Opinogóry – wiejskiej posiadłości rodowej – odpoczywać i polować, oraz jeszcze wcześniej – do czasów, gdy trzema pagórkami władał okrutny Opin.

Cena 15 zł


Kolorowanki Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019, 
Opracowanie: Aldona Łyszkowska
Projekt graficzny kolorowanek: Sylwia Blekicka
Fotografie: Michał Krzyżanowski
Oprawa miękka, format A4,  stron 24

Książeczka do kolorowania skierowana do najmłodszych Gości Muzeum. Dzięki niej dzieci w przystępny i twórczy sposób mogą poznać opinogórski zespół pałacowo-parkowy.

Cena: 10 zł


Katalogi

Katalog pojazdów konnych z kolekcji Wojciecha
Wałachowskiego i SGGW w Warszawie

Katalog pojazdów konnych z kolekcji Wojciecha Wałachowskiego i SGGW w Warszawie, wydanie 2018. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, okładka miękka, format B5, stron 16.
Redakcja tekstów: Magdalena Bral, zdjęcia: Michał Krzyżanowski.

Katalog eksponowanych w powozowni Muzeum Romantyzmu w Opinogórze bryków, bryczek, wolantów i innych pojazdów konnych z kolekcji małżeństwa Joanny i Wojciecha Wałachowskich.

Cena 6 zł


Malarstwo polskie XIX wieku

Oprawa twarda, papier kredowy, 68 ilustracji barwnych; 127 stron;
format: 21,5x 22,5 cm.

Katalog wystawy stałej pt. „Galeria malarstwa polskiego XIX w.”, która eksponowana jest w dworze Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Jest to bardziej przewodnik po galerii niż katalog naukowy. Przedstawiono w nim wszystkie, prezentowane na wystawie obrazy. Jego rolą jest przybliżenie widzowi życiorysów twórców, a także historii i znaczeń obrazów ukazanych na wystawie. W niektórych przypadkach opisano scenę namalowaną na obrazie, przy innych ukazano historię powstania dzieła, a przy portretach przybliżono czytelnikom życiorysy sportretowanych postaci.

Cena 40 zł


Malarstwo romantyczne w Polsce czyli rzecz
o malarzach polskich i obcych w Polsce działających w 1. poł. XIX w. Katalog wystawy

Malarstwo romantyczne w Polsce czyli rzecz o malarzach polskich i obcych w Polsce działających w 1. poł. XIX w. Katalog wystawy, wydanie 2002.
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Redaktor wydania: Janusz Królik; autorzy tekstów: Bożena Królik, Ewa Stangrodzka, Leszek Nowaliński, Andrzej Karasiewicz, Janusz Królik; zdjęcia prac Janusz Królik.
Oprawa twarda, format 23×22 cm, stron 119, il. kolorowe.

Katalog prezentuje dzieła malarzy działających na ziemiach polskich i obcych w I połowie XIX wieku. Wstęp obejmuje analizę: preromantyzmu i romantyzmu europejskiego, początków malarstwa polskiego w malarni Marcello Bacciarellego, analizę malarstwa polskiego po 1795 roku, w latach 1815-1830 oraz po powstaniu listopadowym. Celem katalogu jest wzbogacenie i poszerzenie wiedzy o polskim romantyzmie.

Cena 45 zł


Trzy wystawy romantyczne

Janusz Królik, Trzy wystawy romantyczne, wydanie 2006. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Okładka miękka, Format B5, stron 63.

Książka zawiera prezentacje z wystaw organizowanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Są to:

  • Wystawa I: „Wypłyniemy z ciemnej nocy”: Adam Mickiewicz i Zygmunt Krasiński,  Opinogóra 1998.
  • Wystawa II: „Imię moje tak przeszło jako błyskawica” : Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński, Opinogóra 1999.
  • Wystawa III: „Cyprian Kamil Norwid – inspiracje twórcze i drogi przyjaźni”: [Cyprian Kamil Norwid i Zygmunt Krasiński], Opinogóra 2000.

Cena 6 zł


Tłumaczenia „Irydiona” Zygmunta Krasińskiego na języki obce do roku 1930. Katalog wystawy.

Oprawa miękka, papier kredowy, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 2022, stron 40; opracował dr Janusz Zalewski, przedmowa prof. dr hab. Bogusław Dopart, zdjęcia: Marcin Zalewski; format: 21 x 29,7 cm.

Katalog wystawy towarzyszącej przekazaniu dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze egzemplarzy „Irydiona” podczas spotkania w Saloniku Elizy prowadzonym przez Zofię Humięcką w dniu 27 listopada 2022 roku. Gromadziła ona egzemplarze piętnastu przekładów dzieła Zygmunta Krasińskiego na dziesięć języków: francuski, niemiecki, czeski, serbsko-chorwacki, angielski, rosyjski, bułgarski, hebrajski, włoski i estoński.

Cena 20 zł


Albumy


Wnętrza Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze

Album prezentuje wnętrza dotyczące ekspozycji muzealnych zorganizowanych w obiektach wchodzących w założenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W chwili obecnej zespół muzealny tworzą: Zameczek neogotycki i Oficyna dworska, obiekty wzniesione w 1 poł. XIX wieku. W granicach zespołu znajdują się też: wybudowany w latach 2006-2008 Dwór Krasińskich, Domek z podcieniami, Domek Ogrodnika oraz Oranżeria i Folwark. Całość zlokalizowana jest w ponad 22-hektarowym parku angielskim.

Fotografie: Michał Krzyżanowski

Wydrukowano 200 egzemplarzy numerowanych.

Cena 55 zł

Inne wydawnictwa


Amor patriae nostra lex, zeszyt IX

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2023, et.al., oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 36.

To dziewiąty z zeszytów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w których tytule wykorzystano dewizę rodu Krasińskich: „miłość ojczyzny naszym prawem”. Publikacja zawiera fragmenty tekstów Zygmunta Krasińskiego wydane pod wspólnym tytułem „Uwagi o szlachcie polskiej”, które zostały wybrane i poprzedzone wstępem przez dr Marcina Lutomierskiego, filologa i badacza literatury polskiej XIX -XX wieku.

Cena 16 zł


Amor patriae nostra lex, zeszyt VIII

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2022, zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al., oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 36.

To ósmy z zeszytów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, w których tytule wykorzystano dewizę rodu Krasińskich: „miłość ojczyzny naszym prawem”. Publikacja zawiera tekst prof. Andrzeja Fabianowskiego zatytułowany „Memoriały polityczne Zygmunta Krasińskiego”.

Cena 15 zł


Amor patriae nostra lex, zeszyt VII

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2020, 
Zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
Oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 60

W roku 2020 obchodziliśmy dwie ważne rocznice dotyczące ostatniego ordynata opinogórskiego Edwarda hrabiego Krasińskiego (1870-1940). 10 maja br. minęło 150 lat od jego narodzin w Radziejowicach, zaś 8 grudnia – 80 lat od śmierci w niemieckim obozie w Dachau. Stały się one doskonałą okazją do przypomnienia działalności ordynata. 

Niniejsza publikacja, której tytuł stanowi zawołanie rodowe Krasińskich: „Miłość Ojczyzny naszym prawem”, tak wyraźnie przeświecające Edwardowi Krasińskiemu, niech będzie chociaż częściowo przybliżeniem kolei życia tak ważnej dla naszej kultury, a w szczególności muzealnictwa, osoby.

Cena: 15 zł


Amor patriae nostra lex, zeszyt VI

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2019, 
Zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
Oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 63

Publikacja prezentuje działania renowacyjne i konserwatorskie podjęte w ramach realizacji projektu pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze”, dzięki którym stworzono „Kryptę wieszcza”, w której w centralnym miejscu stanął wykuty w marmurze pomnik nagrobny Zygmunta Krasińskiego wg projektu artysty rzeźbiarza Romana Stanisława Lewandowskiego z 1913 r.

Cena: 16 zł


Amor patriae nostra lex, zeszyt V

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2018 r.
Zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.
Oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 63

Do dzisiaj w całej Polsce pozostało wiele obiektów ozdobionych herbem „Ślepowron”, które są świadectwem działalności rodu Korwin Krasińskich. Wśród nich ważną rolę odgrywają kościoły fundowane czy wspierane przez Krasińskich (m.in. Opinogóra, Węgrów, Krasne, Pałuki). Pragnąc pokazać wkład Krasińskich w budowanie i rozwój kościołów, w 2015 r. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zainicjowało cykl „Chrześcijańskich Dni Kultury w kościołach fundacji Krasińskich”. Wydarzenie miało miejsce trzykrotnie. Swoistym podsumowaniem kolejnych edycji Dni Kultury Chrześcijańskiej było Sympozjum Ekumeniczne łączone z Ogólnopolską Konferencją Naukową „Jedność
w różnorodności”, które odbyło się 15 czerwca 2018 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury, którego pokłosiem jest niniejsza publikacja.

Cena: 15 zł


Amor patriae nostra lex, zeszyt IV

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2017, 
zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 63.

Niniejsza publikacja jest pokłosiem ubiegłorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej w kościołach fundacji Krasińskich na Mazowszu i na Podlasiu. Prezentuje związki kościołów
w Ciechanowie, Węgrowie, Woli Kiełpińskiej oraz
w Krasnosielcu z rodem Krasińskich. Pozostałe świątynie –
w Krasnem, Opinogórze i Pałukach – zostały opisane we wcześniejszym wydawnictwie Muzeum Romantyzmu
w Opinogórze pt. „Szlakiem kościołów fundacji Krasińskich. Opinogóra-Pałuki-Krasne”.

Cena 17 zł


Amor patriae nostra lex, zeszyt III

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2016,
zespół red. Roman F. Kochanowicz et.al.,
oprawa miękka, format B5 (16,3×23,3), stron 109.

To trzeci z zeszytów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
w których tytule wykorzystano dewizę rodu Krasińskich: „miłość ojczyzny naszym prawem”. Publikacja ma charakter okolicznościowy, powstała z okazji obchodzonego w 2016 roku 55-lecia Muzeum. Prezentuje różne formy działalności opinogórskiej placówki m.in. działalność wystawienniczą, wydawniczą czy naukową. Zostały w niej także przedstawione sylwetki przyjaciół Muzeum Romantyzmu. 

Cena 15 zł


Hrabia Edward: pamięci Hrabiego Edwarda Krasińskiego

Stanisław Łukasiewicz, Hrabia Edward: pamięci Hrabiego Edwarda Krasińskiego, wydanie 2007, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Okładka miękka, format B 5, stron 35.

Stanisław Łukasiewicz  urodzony 31 maja 1907 r. w Antopolu  koło Siedlec, zmarł 14 stycznia 1996 r. w Warszawie, prozaik. W roku 1925 ukończył Liceum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim . W latach 1934-1937 nauczyciel szkół średnich w Lublinie i Warszawie . Do 1939 r. kierownik referatu prasowego ZNP. W okresie okupacji urzędnik; związany z BCh i AK. Po wyzwoleniu m.in. dyrektor Biura Prasowego przy Prezydium KRN, kierownik literacki „Głosu Wielkopolski” i redaktor „Wiadomości Płockich”, następnie ponownie w szkolnictwie. Debiutował w 1927 r. na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” , w następnym wydał opowiadania Senatorowie w mazurze. Opublikował m.in. powieść o dzieciństwie i młodości w Opinogórze Kraina lat szczęśliwych (1969), powieść o życiu szkolnym Nauczyciele (1936), Rodowód (1964), Okupacja (1958), Polska, Polska – ale jaka? (1970).

Cena 6 zł


Kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego

Zbigniew Sudolski, Kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego, (studium psychologiczno-obyczajowe). Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2006.
Okładka miękka, format B5, stron 151 [35 s. tabl.].

Studium psychologiczno – obyczajowe zdecydowanie odrzuca wszelkie tendencje hagiograficzne zacieniające prawdę, uniemożliwiające widzenie problemu z perspektywy historyczno-obyczajowo-kulturowej. Są to podstawowe założenia skłaniające po 100 latach do ponownego opracowania zagadnienia. W książce odnaleźć można rozdziały poświęcone mi.in: Amelii z Bronikowskich – Załuskiej, Henriettcie Willan, Henriettcie Ewie Ankwiczównie, Joannie Bobrowej, Delfinie Potockiej, Elżbiecie z Branickich Krasińskiej.

Cena 15 zł


Zygmunt Krasiński na Mazowszu
i w Warszawie

Zbigniew Sudolski, Zygmunt Krasiński na Mazowszu i w Warszawie, wydanie 2005, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, okładka miękka ze skrzydełkami, format B5, stron 50 [20s. tabl.il.].

Pierwsza informacja o istnieniu Opinogóry pochodzi z XII wieku. Wiadomo, że w XV wieku wchodziła ona w skład domeny książęcej, a po przyłączeniu Mazowsza do Korony stanowiła część dóbr królewskich jako starostwo niegrodowe.

W latach 1569-1795 pozostawała we władaniu rodziny Krasińskich, natomiast po trzecim rozbiorze włączona została do kamery pruskiej. Po wkroczeniu na Mazowsze wojsk francuskich i bitwach pod Gołyminem  i Pułtuskiem w 1807 roku Napoleon nadał ją księciu Ponte Corvo Janowi Bernadotte. Trzy lata później, kiedy Bernadotte objął tron szwedzki, cesarz zwrócił majątek Wincentemu Krasińskiemu a ten z kolei w 1844 roku stworzył z Opinogóry i okolicznych folwarków ordynację opinogórską.

W 1909 roku, po wygaśnięciu linii opinogórskiej, ordynacja przeszła na linię oboźnicką z Radziejowic. W 1945 roku majątek upaństwowiono i rozparcelowano. W 1961 roku na obszarze zabytkowego parku utworzono zespół muzealny. W skład tego zespołu weszły: odbudowany pałac neogotycki będący siedzibą muzeum, zrekonstruowana oficyna dworska z salami wystawowymi i salą koncertową, dom z podcieniem oraz dom ogrodnika. Zespół muzealny łączy się z kościołem i cmentarzem. W podziemiach kościoła znajdują się groby rodziny Krasińskich z grobem poety Zygmunta Krasińskiego.

Cena 10 zł


Wincenty Krasiński. Życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego

Praca zbiorowa pod red. Romana F. Kochanowicza i Tadeusza Skoczka
Wyd. Warszawa-Opinogóra 2016
Oprawa miękka, format A5 (16,3×23,5), stron 296+9 il.kol.

Książka jest pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem, jaka odbyła się w Opinogórze i Warszawie w dniach 8-9 październiku 2015 roku. Celem jej było przedstawienie aktualnego stanu badań nad postacią generała, jego losów życia i ożywioną działalnością w zakresie popularyzacji polskiej kultury, sztuki, polityki oraz działalności wojskowej. Chodziło również o ukazanie szerokiego spectrum życia politycznego, kulturalnego, naukowego i intelektualnego Królestwa Polskiego i jego stolicy. W książce prezentowane są referaty wygłoszone przez przedstawicieli środowisk naukowych Warszawy, Krakowa, Torunia, Siedlec, Pułtuska i Opinogóry. Każdy artykuł poprzedzony został słowami kluczowymi i streszczeniem oraz opatrzony przypisami i bibliografią.  Do pozycji dołączono kolorowy dodatek z fotografiami. Książka została wydana dzięki współpracy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Muzeum Niepodległości w Warszawie. 

Cena: 50 zł


Maryja w poezji romantycznej

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
wydanie 2016
Oprac. red. Aldona Łyszkowska, Stanisława Maliszewska, Beata Woźniak
Oprawa twarda, format A6, (9,5×14,5 cm), stron 104.

To druga z kolei, po wydanym w roku 2015 tomiku Modlitwy i wiersze Zygmunta Krasińskiego, nastrojowa miniatura poetycka zasługująca na Państwa uwagę. Tym razem jest to wybór wierszy polskich poetów doby romantyzmu, tematycznie związany z kultem Matki Bożej. Znaleźć tu można utwory między innymi: Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Seweryna Goszczyńskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego, Wincentego Pola, ks. Karola Antoniewicza, Juliusza Słowackiego, Władysława Syrokomli, Teofila Lenartowicza. Występują w nich religijne motywy uwielbienia, adoracji, pocieszenia, oddania. Maryja przedstawiana jest jako pośredniczka próśb i żalów ludzkich. Wiersze niewątpliwie zmuszają do refleksji. Na uwagę zasługuje staranna oprawa graficzna stylizowana na wiek XIX. W wydaniu znalazły się grafiki autorstwa ciechanowskiego artysty plastyka Marka Zalewskiego.

Cena: 12 złotych i 14 złotych (z ozdobami na rogach)


Wiersze dla kobiet, Z. Krasiński

„Wiersze dla kobiet” Zygmunt Krasiński

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2017 r.
Wybór wierszy i redakcja: Aldona Łyszkowska
Oprawa twarda, format A6, (9,5×14,5 cm), stron 104.

W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w 2015 r. zapoczątkowało wydawanie miniatur – jako pierwsze zostały wydane „Modlitwy i wiersze” Zygmunta Krasińskiego. W roku następnym ukazała się publikacja pt. „Maryja w poezji romantycznej”. W tym roku ukazała się trzecia z tej serii: „Wiersze dla kobiet” Zygmunta Krasińskiego. Prezentowane są w niej wiersze Krasińskiego pisane do ukochanych kobiet poety: Amelii Załuskiej, Joanny Bobrowej, Delfiny Potockiej i żony Elizy Branickiej.
Można powiedzieć, że w pewien sposób dokumentują one poszczególne etapy życia wieszcza, kolejne oczarowania. Widać to zwłaszcza na przykładzie zmiany stosunku do żony Elizy (Elżbiety) z Branickich Krasińskiej. Taki utwór często bywał prezentem, chociaż bywało i tak, że wiersz towarzyszył bardziej materialnemu podarkowi, był posyłany np. z krzyżykiem („Weź ten prosty krzyż biały…”) czy z lornetką (Chcę byś mymi szkłami…”).

Cena 12 złotych i 14 złotych (z ozdobami na rogach) 


O Laur Opina

O Laur Opina, wydanie 2008.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krasińskiego „O Laur Opina” : wiersze nagrodzone w dziesięciu edycjach Konkursu w latach 1999-2008, kolegium red.: Stanisław Kęsik, Andrzej Liszewski, Teresa Kaczorowska.
Związek Literatów Polskich. Oddział w Ciechanowie, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie , Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Okładka miękka, format B5, stron 129.

Jest to dwudziesta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina” zawierająca wiersze pokonkursowe 92 autorów z lat 1999-2008. To literackie udokumentowanie dorobku konkursowego, które wzbogaca narodowe życie literackie, jest dynamiczną formą dbałości o język i tożsamość kulturową, konfrontację twórczą, wiedzę warsztatową, wzajemne poznanie. Jest światłem w tunelu zmagań twórców, płynącym z opinogórskiej wieży, która roztacza miłość do piękna ojczystej ziemi i ludzi.

Cena 13 zł


ZESTAW POCZTÓWEK

Wydanie: 2022, Ilość: 10, format: 10,5 x 15 cm.

Rok 2022 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Romantyzmu Polskiego. Z tej okazji nakładem współpracy Muzeum Romantyzmu, Muzeum Literatury oraz Muzeum Niepodległości ukazał się zestaw dziesięciu pocztówek z wizerunkami polskich romantyków m.in.: Zygmunta Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Artura Grottgera, Fryderyka Chopina.

Cena 20 zł

25 lat Mazowsze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wydanie 2024

Opracowanie red.: Aldona Łyszkowska, Wojciech Jerzy Górczyk
Fotografie: Michał Krzyżanowski
Oprawa miękka, format 20×20,  stron 56.

25 lat istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego i rejestracja zmian zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na przestrzeni tych lat. Muzeum jest instytucją kultury prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Gromadzi, przechowuje i eksponuje dobra kultury w zakresie romantyzmu europejskiego, romantyzmu polskiego, historii rodziny Krasińskich, w szczególności poety Zygmunta Krasińskiego, epoki napoleońskiej oraz uchodźstwa polskiego. Pozycja omawia wkład Samorządu Województwa Mazowieckiego w rozwój instytucji.

Cena: bezpłatnie