Magazyn informacyjny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Red. naczelny: Roman F. Kochanowicz

Magazyn informacyjny, który ukazuje się dwa razy w ciągu roku, w maju i w grudniu.

Zamieszczane są w nim wzmianki informujące o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce na terenie Muzeum Romantyzmu: wystawach, konferencjach, koncertach, spektaklach, wydawanych pozycjach książkowych. Znajdują się tu także artykuły z zakresu historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.

Dotyczą one głównie historii Opinogóry i rodu Krasińskich, a przede wszystkim poety Zygmunta Krasińskiego. Magazyn jest dostępny nie tylko w formie drukowanej, ale również na stronie internetowej muzeum 
do pobrania w formacie pdf.  Zapraszamy także do współpracy czytelników. Bardzo chętnie na łamach pisma zaprezentujemy współczesnych poetów oraz wspomnienia związane z pobytem w Muzeum. 

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 14 (2021)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 13 (2021)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 12 (2020)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 11 (2020)

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 10 (2019)

Muzealne Rozmaitości nr 9

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 9 (2019)

Muzealne Rozmaitości

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 8 (2019)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 7 (2018)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 6 (2018)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 5 (2017)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 4 (2016)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 3 (2016)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 2 (2015)

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 1 (2015)