Magazyn informacyjny Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Red. naczelny: Roman F. Kochanowicz

Magazyn informacyjny, który ukazuje się dwa razy w ciągu roku, w maju i w grudniu.

Zamieszczane są w nim wzmianki informujące o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce na terenie Muzeum Romantyzmu: wystawach, konferencjach, koncertach, spektaklach, wydawanych pozycjach książkowych. Znajdują się tu także artykuły z zakresu historii, historii sztuki i literaturoznawstwa.

Dotyczą one głównie historii Opinogóry i rodu Krasińskich, a przede wszystkim poety Zygmunta Krasińskiego. Magazyn jest dostępny nie tylko w formie drukowanej, ale również na stronie internetowej muzeum 
do pobrania w formacie pdf.  Zapraszamy także do współpracy czytelników. Bardzo chętnie na łamach pisma zaprezentujemy współczesnych poetów oraz wspomnienia związane z pobytem w Muzeum. 

Muzealne Rozmaitości nr 9

MUZEALNE
ROZMAITOŚCI NR 9 (2019)

Muzealne Rozmaitości

MUZEALNE ROZMAITOŚCI NR 8 (2019)