Wystawa prac Janusza Królika.

Od 7 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Miejsce eskpozycji: Dwór

Wystawa w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest prezentacją pejzaży Mazowsza i Podlasia. Jest również próbą przedstawienia sylwetki malarza Janusza Królika i profilu jego twórczości.


Janusz Królik urodził się na Podlasiu, ale swoje życie zawodowe związał z północnym Mazowszem. Urodził się 20 maja 1932 roku w Siedlcach, był historykiem sztuki, muzealnikiem i malarzem. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1955) i Podyplomowego Studium Muzealnego na Uniwersytecie im. Kopernika w Toruniu. Pracował jako asystent w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierownik Muzeum im. Chopina w Żelazowej Woli i przez 42 lata (1962-2004) był dyrektorem Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Zmarł 23 października 2010 roku w wieku 78 lat w Siedlcach.
Janusz Królik był twórcą wielu stałych i czasowych ekspozycji muzealnych, autorem kilkuset prac malarskich, inicjatorem budowy pomnika Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze, ufundowania tablicy upamiętniającej hrabiego Edwarda Krasińskiego w opinogórskim kościele. Był także założycielem i wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Opinogóry, przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wiceprezesem Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, autorem kilkakrotnie wznawianego przewodnika po Opinogórze oraz licznych artykułów i opracowań z zakresu historii sztuki w prasie regionalnej i krajowej.
Malarstwa uczył się w pracowni prof. Eugeniusza Arcta w latach pięćdziesiątych. Tematami jego prac są pejzaże, kwiaty, martwe natury i stara, drewniana architektura. Dodatkowym tematem, który chętnie podejmuje są motywy czerpane z europejskich podróży, jako że obok muzealnictwa i malarstwa poznawanie świata było trzecią wielką pasją Janusza Królika.

Obrazy pochodzą ze zbiorów:
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
Muzeum Północno-Mazowieckiego – Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Muzeum Regionalnego w Pułtusku