Muzeum Romantyzmu

banner_www_ogolny.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wystawami w Muzeum Romantyzmu, Opinogóra.

Wyszukiwarka
Herb Krasińskich

Do zadań Działu Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

1)        zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz nadzorowanie działalności punktów gastronomicznych i punktów sprzedaży;

2)        organizowanie i koordynowanie obsługi gastronomicznej przy realizacji sesji, konferencji, wystaw i imprez muzealnych;

3)        prowadzenie współpracy z organami zewnętrznymi uprawnionymi do wydawania zezwoleń, koncesji i innych pozwoleń niezbędnych do funkcjonowania działalności gastronomicznej wymaganych przepisami prawa;

4)        prowadzenie dokumentacji wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi aktami normatywnymi i instrukcjami Muzeum oraz wytycznymi Działu Finansowo – Księgowego i Działu Administracji;

5)        prowadzenie bieżącej współpracy z Działem Finansowo – Księgowym i Działem Administracji w ramach realizowanych zadań;

6)        zaopatrywanie Muzeum w sprzęt biurowy, techniczny i środki czystości;

7)        sprawowanie kontroli nad stanem zaopatrzenia magazynów;

8)        planowanie i organizowanie badań mikrobiologicznych punktów gastronomicznych Muzeum;

9)        organizowanie szkoleń z zakresu dobrej praktyki higienicznej (GHP) oraz dobrej praktyki produkcyjnej (GMP);

10)    prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji i instrukcji dobrej praktyki higienicznej (GHP);

11)    prowadzenie współpracy z innymi działami i komórkami organizacyjnymi Muzeum;

12)    prowadzenie współpracy z instytucjami w zakresie realizowanych zadań Działu;

13)    opracowywanie wymaganych planów i sprawozdań z działalności merytorycznej Działu.

Kierownik Działu Działalności Gospodarczej

Anna Leszczyńska
e-mail:gastronomia@muzeumromantyzmu.pl


Specjalista ds. obsługi gastronomicznej
Joanna Dudkiewicz
e-mail:joanna.dudkiewicz@muzeumromantyzmu.pl


Specjalista ds. obsługi gastronomicznej
Emilia Swoboda
e-mail:emilia.swoboda@muzeumromantyzmu.pl

Na terenie zespołu muzealnego funkcjonuje obiekt gastronomiczny - Gościniec Ogrodnika. 
Zobacz także:
Wirtualna Wycieczka

Zobacz jak wygląda muzeum oraz kompleks parkowy w Internecie!

Odwiedź nasze muzeum On-line