Zachęcamy do skorzystania z Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Mazowsza. W ramach programu w dniach od 16 maja do 31 grudnia 2022 roku zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać naszej oferty za jedyne 1 zł brutto od osoby. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, zgłoszenia dostępnego poniżej do pobrania:

w kasie muzealnej lub bezpośrednio na adres muzeum mr@muzeumromantyzmu.pl .

Ideą programu, przygotowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności, w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji, pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów ma umożliwić dostęp do wydarzeń kulturalnych wszystkim uczniom.