Sklepik muzealny
upominki, kasa biletowa

Kasjer – sprzedawca
Beata Czewińska – kasjer-sprzedawca
e-mail: sklepik@muzeumromantyzmu.pl