Dyrektor 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Roman F. Kochanowicz
tel. 23 671 70 25
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl 

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych

Monika Salamon-Miłoboszewska 
e-mail: monika.miloboszewska@muzeumromantyzmu.pl 

Zastępca Dyrektora ds. zbiorów i eksponatów

Ryszard Dziadak
e-mail: ryszard.dziadak@muzeumromantyzmu.pl