Do zadań Działu Park i Zwierzyniec należy w szczególności:

1) administrowanie parkiem i opieka nad zwierzętami Muzeum, prowadzenie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji;
2) czuwanie nad bezpieczeństwem zgromadzonego w parku mienia oraz nad bezpieczeństwem zwierząt znajdujących się na terenie Muzeum;
3) zapewnienie czystości i porządku na terenie parku Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum; 
4) utrzymywanie właściwego pod względem bezpieczeństwa i higieny stanu pomieszczeń zajmowanych przez zwierzęta znajdujące się na terenie Muzeum oraz stanu wyposażenia technicznego tych pomieszczeń;
5) zapewnienie właściwego stanu parku i jego drzewostanu poprzez wykonywanie prac pielęgnacyjnych zieleni parkowej;
6) wykonywanie prac renowacyjnych i konserwatorskich alejek parkowych oraz drobnych elementów architektury ogrodowej;
7) dbanie o zapewnienie wyżywienia i konieczną opiekę weterynaryjną zwierząt muzealnych;
8) nadzorowanie funkcjonowania łowiska wędkarskiego; 
9) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania magazynów z materiałami i sprzętem do pracy w parku i przy zwierzętach znajdujących się na terenie Muzeum;
10) dbanie o odpowiedni stan techniczny urządzeń wykorzystywanych do pracy w parku oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez zwierzęta znajdujące się na terenie Muzeum.

Pracownicy Działu Park i Zwierzyniec:

Kierownik Działu Park i Zwierzyniec
Rafał Kamiński
e-mail: rafal.kaminski@muzeumromantyzmu.pl 

Główny Specjalista
Joanna Szczypek-Różycka