Niezmiernie miło nam poinformować, iż Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zostało wyróżnione w XII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w kategorii „Muzealny projekt edukacyjny” za projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze’’.

Od 12 lat w konkursie nagradzane są wszelkie muzealne inicjatywy zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy.
O laury w XII edycji ubiegała się rekordowa liczba 94 zdarzeń muzealnych, w tym 19 projektów edukacyjnych.

Oferta edukacyjna Muzeum skierowana jest do osób w różnym wieku:
– dzieci przedszkolnych,
– uczniów,
– studentów,
– seniorów.

Oferta obejmuje organizację i przeprowadzenie:
– lekcji muzealnych o szerokiej tematyce,
– warsztatów (także o tematyce powiązanej z lekcjami muzealnymi),
– Jednodniowych Pobytów Edukacyjnych dla grup przedszkolnych, szkolnych i innych,
– spotkań z literaturą, historią i sztuką,
– koncertów,
– teatrzyków dla dzieci i młodzieży,
– pikników rodzinnych,
– Rodzinnych Niedziel,
– promocji książek,
– innych spotkań zorganizowanych o tematyce wchodzącej w zakres działalności Muzeum.

Ponadto istnieje możliwość przygotowania profilowanych pobytów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, obejmujących:
– Jednodniowe Pobyty Edukacyjne,
– ofertę gastronomiczną,
– ofertę zajęć tematycznych dostosowanych do potrzeb zgłaszanej grupy.

Kontakt: tel. 23 671 70 25
e-mail: mr@muzeumromantyzmu.pl