GODZINY OTWARCIA

MUZEUM 10.00 – 18.00
PARK 7.00 – 22.00

Zwiedzanie wnętrz muzealnych (poza kryptami) w dniach od wtorku do piątku odbywa się w następujących godzinach i porządku (ustala się trasę zwiedzania):

1Zameczek10:3012:0013:3015:0016:30
2Powozownia10:5012:2013:5015:2016:50
3Oficyna11:0512:3514:0515:3517:05
4Dwór11:2512:5514:2515:5517:25
5Oranżeria11:4513:1514:4516:1517:45

Maksymalny czas zwiedzania poszczególnych obiektów wynosi 15 min. z wyjątkiem Oranżerii, w której czas zwiedzania wynosi 10 minut. Czas przejścia pomiędzy poszczególnymi obiektami wynosi ok. 5 min.

Oprowadzanie przez Przewodnika muzealnego od wtorku do piątku odbywa się w godzinach:
10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, przy czym godz. 10:30 preferowana jest dla oprowadzania grup zorganizowanych*.

 Zasady zwiedzania wnętrz muzealnych w soboty i niedziele:

 • 1. Zwiedzanie odbywa się w ruchu ciągłym. Zwiedzający wchodzą po kolei do sal zgodnie z kierunkiem zwiedzania zachowując limit ilości osób mogących przebywać w obiekcie w danym czasie w konkretnej sali.
 • 2. Od godz. 13:30 do 14:00 przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń. W tym czasie wszyscy zwiedzający zobowiązani są do opuszczenia obiektów.

Oprowadzanie przez Przewodnika muzealnego w soboty i niedziele odbywa się w godzinach:
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, przy czym godz. 10:00 preferowana jest dla oprowadzania grup zorganizowanych*.   

*Przez GRUPY ZORGANIZOWANE należy rozumieć grupy do max. 16 osób, które dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej na minimum 7 dni przed zwiedzaniem na zwiedzanie całego zespołu pałacowo – parkowego, lub grupy w innej liczebności max. 50 osób, które chcą zwiedzać poszczególne obiekty, zgodnie z limitem obowiązującym w poszczególnych obiektach (limity wskazane w§ 4 ust. 2).

Muzeum zastrzega możliwość czasowego wyłączenia obiektu lub ekspozycji w tym Krypt ze zwiedzania dla Turystów. 

Zwiedzanie Krypt

 • od wtorku do piątku odbywa się w następujących godzinach:

10:05 – 10.20
14:05 – 14.20

 • w soboty i niedziele odbywa się w następujących godzinach:

14:00 – 14.15
15:00 – 15.15

BILET DO KRYPT DO NABYCIA W KASIE ZAMECZKU

W trakcie trwania mszy w Kościele Parafialnym w Opinogórze nie oprowadza się po podziemiach grobowych oraz w Kościele.

Od wtorku do piątku ostatnie wejście na zwiedzanie całego zespołu wnętrz muzealnych we wszystkich dostępnych obiektach możliwe jest do godz. 16:30, natomiast ostatnie wejście na  zwiedzanie poszczególnych obiektów odbywa się wg harmonogramu zwiedzania.

W soboty i niedziele w ruchu turystycznym ciągłym ostatnie wejście na zwiedzanie całego zespołu wnętrz muzealnych we wszystkich dostępnych obiektach jest o godz.17:15 z możliwością zwiedzania obiektów maksymalnie do godz. 18:00.

Czas trwania zwiedzania całego zespołu wnętrz muzealnych, tj. ekspozycji we wszystkich obiektach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wynosi ok. 1,5 godz. Do tego czasu nie jest wliczony czas zwiedzania Krypt. Każdy zwiedzający, który zakupuje bilet między 16.30 a  17.15 musi liczyć się z tym, że nie zdąży zobaczyć wszystkiego.

W razie spóźnienia czas zostanie proporcjonalnie odjęty od przewidywanego czasu zwiedzania w danym obiekcie. Muzeum nie gwarantuje możliwości zwiedzania obiektów (których czas zwiedzania minął z powodu spóźnienia zwiedzającego) w tym samym dniu.

Uprzejmie prosimy tych z Państwa, których pobyt w naszym muzeum wymaga korzystania z podjazdów do obiektów czy schodołazów o wcześniejszy kontakt w celu sprawnej i szybkiej Państwa obsługi.
Z góry dziękujemy!

KASA MUZEUM ORAZ SKLEPIK Z PAMIĄTKAMI

Kasa oraz sklepik z pamiątkami są czynne w wyznaczonych godzinach:

Wtorek – Niedziela
10.00 – 18.00
Przerwa na dezynfekcję 13.30 – 14.00

Za dzień tygodnia, w którym wstęp na ekspozycje muzealne w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest nieodpłatny, ustala się wtorek.
Bezpłatne bilety wstępu na ekspozycje należy odebrać w kasie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Ekspozycje muzealne są nieczynne w dni świąteczne: Nowy Rok (1 stycznia), Niedziela Wielkanocna, Boże Ciało, Wszystkich Świętych (1 listopada), Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt).

REZERWACJA

 1. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze w związku z ograniczoną liczbą biletów do sprzedaży na ekspozycje muzealne umożliwia rezerwację (z zastrzeżeniem pkt. 1a) dot. zwiedzania ekspozycji muzealnych w budynkach muzealnych turystów indywidualnych:
  1. telefoniczną pod numerem 23 671 70 25 lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mr@muzeumromantyzmu.pl

–    oraz płatność przelewem najpóźniej 7 dni przed planowaną datą zwiedzania na rachunek bankowy wskazany podczas rezerwacji.

1a. Rezerwacja nie dotyczy biletów na jeden wybrany obiekt, będzie można je nabyć  jeśli nie zostały one uprzednio wyprzedane w procesie rezerwacji na cały zespół . W takiej sytuacji istnieje możliwość wstępu na jeden wybrany obiekt poprzez zakup biletu bezpośrednio w kasie muzealnej.

2. Rezerwacji można dokonywać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.

3. Rezerwacja wygasa w przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym w ust. 1.

4. Kwota wpłacona po przekroczeniu terminu wskazanego w pkt. 1 nie podlega zwrotowi, może jednak zostać zarachowana na poczet przyszłej wizyty, pod łącznym spełnieniem warunków:

 • a) informacja o odwołaniu pierwotnej rezerwacji musi zostać przekazana na adres mr@muzeumromantyzmu.pl co najmniej 3 dni przed planowanym zwiedzaniem,
 • b) przyszła wizyta zaplanowana zostanie w tym samym roku kalendarzowym,

5. Rezerwacja jest ważna jeżeli została potwierdzona przez pracownika Muzeum. Pracownik Muzeum przekaże hasło do rezerwacji, poinformuje również o obowiązku przestrzegania Regulaminu zwiedzania.

6. Podstawą wejścia na ekspozycje muzealne w Muzeum jest podanie obsłudze hasła uzyskanego podczas rezerwacji lub biletu wstępu zakupionego w kasie muzealnej.

7. W razie spóźnienia czas zostanie proporcjonalnie odjęty od przewidywanego czasu zwiedzania w danym obiekcie. Muzeum nie gwarantuje możliwości zwiedzania obiektów (których czas zwiedzania minął z powodu spóźnienia zwiedzającego) w tym samym dniu.

Numer konta:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
21 1600 1462 1827 7335 3000 0004

Uprzejmie informujemy, iż w stanie epidemii, do odwołania, obowiązuje nowy Regulamin zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.