DZIAŁ EDUKACJI

Posted on

Do zadań Działu Edukacji należy planowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i oświatowej, w szczególności:

1) planowanie i upowszechnianie działalności Muzeum;
2) przygotowywanie założeń do strategii działalności edukacyjnej Muzeum oraz ich realizacja;
3) prowadzenie całościowego programu edukacji dla kultury w zakresie działalności Muzeum;
4) organizowanie lekcji muzealnych i warsztatów oraz innych imprez o charakterze edukacyjnym i oświatowym (w tym ferii i wakacji w Muzeum) oraz prowadzenie dokumentacji fotograficznej tych imprez;
5) przygotowanie merytoryczne konkursów, za które Dział jest odpowiedzialny;
6) przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji, konkursów i innych zajęć o charakterze edukacyjnym i oświatowym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu;
7) prowadzenie stałej współpracy ze szkołami i innymi instytucjami nauki;
8) inicjowanie badań naukowych, wystaw czasowych, pokazów i imprez związanych z zakresem realizowanych zadań Działu; 
9) uczestniczenie w pracach wydawniczych Muzeum;
10) prowadzenie bieżącej statystyki działań edukacyjnych wraz z ich frekwencją.

Pracownicy Działu Edukacji:

Kierownik Działu Edukacji, IOD
Paulina Rybczyńska
e-mail: paulina.rybczynska@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Emilia Niwińska
e-mail: emilia.niwinska@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Sylwia Blekicka
e-mail: sylwia.blekicka@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Emilia Swoboda
e-mail: emilia.swoboda@muzeumromantyzmu.pl

Referent
Angelika Sabina Wójcicka
e-mail: angelika.wojcicka@muzeumromantyzmu.pl