Polityka Prywatności reguluje zasady  przetwarzania danych osobowych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

Polityka Prywatności

Definicje pojęć używanych w polityce prywatności

 • Administrator – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  podmiot prowadzący stronę oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, która za pośrednictwem Serwisu korzysta z usług dostarczanych przez Administratora.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.muzeumromantyzmu.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu
 • Pliki cookie (zwane również ciasteczkami) – stanowią dane informatyczne, w szczególności Pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym
 • Rejestr upoważnień – Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ul. Zygmunta Krasińskiego 9, 06-406 Opinogóra Górna. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: iod@muzeumromantyzmu.pl, lub adres siedziby Administratora.

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 1. gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania, darowizn, depozytów oraz badań terenowych,
 2. organizowania i prowadzenia badań i ekspedycji naukowych, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 3. katalogowania i naukowego opracowania zgromadzonych zbiorów,
 4. urządzania wystaw stałych i czasowych,
 5. prowadzenia działalności edukacyjnej,
 6. prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 7. wykonanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO dla celów podatkowych i rachunkowych,
 8. realizacja zawartych umów zlecenia lub o wykonanie dzieła, bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy świadczenia usług,
 9. obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług,
 10. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  1. dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
  2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  3. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych ,
  4. dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych powyżej. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa Muzeum Romantyzmu w Opinogórze chroni dane osobowe w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

Profil w Social media

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze  posiada publiczny profili na portalu społecznościowym Facebook. Na naszym profilu obowiązują zasady prywatności wprowadzone przez firmę Facebook. Osoby, które obserwują nasz profil na Facebook, nie muszą podawać nam żadnych dodatkowych danych, oprócz tych, które są już upublicznione w witrynie Facebooka (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu, w celu efektywnego prowadzenia profilu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mający na celu promowanie własnej marki, poprawiania jakości świadczonych usług, a gdy zajdzie taka konieczność– na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana w zależności od celu przetwarzania mogą być: podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne, firmy wysyłkowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne
 i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane są przekazywane tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu ich przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem .

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje jej także prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Polityka cookies

Dla Państwa wygody strona Muzeum Romantyzmu w Opinogórze używa Plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie Pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do Urządzenia (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać Pliki cookie na Urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów Plików cookie potrzebujemy zezwolenia Użytkownika.

Pliki cookies używane przez Administratora można podzielić na następujące kategorie:

 1. niezbędne (Pliki te umożliwiają płynne poruszanie się po witrynie oraz korzystanie z jej funkcji. Przetwarzamy dane w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Można wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to poprawne korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.
 2. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 3. funkcjonalne (zapisujące ustawienia Użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  1. cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
  2. cookies trwałe – Pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie Plików cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis Muzeum, mogą używać także innych Plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności Plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom Użytkownika. Tego rodzaju Pliki cookies to:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować Pliki typu cookies z twardego dysku komputera
(z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane Pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies, jednak Użytkownik ograniczając zapis lub dostęp do Plików Cookies może spowodować poważne trudności w działaniu  niektórych funkcji Serwisu.

W przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu Plików Cookies, Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niepoprawne działanie funkcji Serwisu.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo  do wprowadzania zmian Polityki Prywatności.

Wszelkie zmiany zostaną opublikowanie na tej podstronie.

Teren Muzeum Romantyzmu w Opinogórze objęty jest monitoringiem wizyjnym.